Вартість мінова

Вартість мінова – властивість товару обмінюватись, пропорція, згідно з якою один товар обмінюється на інший. Прирівнювання товарів з різними споживчими властивостями можливе тому, що вони є продуктами праці, передусім суспільно необхідної праці, витраченої на їх виробництво, тобто вартості товарів. Формою вияву останньої у процесі обміну товарів є В. м. Вперше в науковий обіг категорію “В. м.” увів A. Сміт, а глибше проаналізував К. Маркс. В. м. є історичною категорією, яка наповнюється якісно новим або сутнісно новим змістом у процесі еволюції однієї економічної системи та її переходу у більш розвинену в умовах товарного виробництва. Так, якщо В. м. спочатку виступає як речове вираження вартості одного товару у певній кількості споживної вартості обмінюваного на нього іншого товару, то в процесі еволюції товарного виробництва якісно новою, самостійно відокремленою матеріальною формою існування В. м. стають гроші. їх поява, своєю чергою, зумовлена розвитком форм вартості від простої або випадкової до розгорненої, відтак – до загальної і грошової (див. Форми вартості). Ще однією специфічною формою B. м. є ціна, її різновиди.


Вартість мінова - Економічний словник