Вартість робіт виконання програми та джерела її фінансування

Загальний курс транспорту

РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

2.4. УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ТРАНЗИТНОЇ ДЕРЖАВИ

Вартість робіт виконання програми та джерела її фінансування

З урахуванням обмежених можливостей державного бюджету та інших джерел фінансування, динамічного формування міждержавних транспортно-економічних зв’язків, кон’юнктури на міжнародних товарних і фрахтових ринках у Програмі надається перевага фінансуванню за рахунок позабюджетних коштів (урядова позика за програмою Офіційної Допомоги Розвитку (ОДР)

Уряду Японії – орієнтовно 1 млрд. гривень), залучені кредити, інвестиції, у тому числі технічна допомога міжнародних союзів та фінансових організацій (програма ЄС ТАСІS – 106 млн. гривень, кредити ЄБРР – 375 млн. гривень тощо). Загальна вартість витрат у цілому становить близько 31,2 млрд. гривень. Основна частина цих коштів припадає на заходи, пов’язані з розвитком транспортної інфраструктури і, зокрема, з проведенням дорожніх робіт з метою підвищення допустимих осьових навантажень та збільшення загальної маси

Автопоїздів на маршрутах міжнародних транспортних коридорів до рівня європейських стандартів

(за рахунок інших джерел фінансування – 5,75 млрд. гривень).

Основними джерелами фінансового забезпечення виконання Програми є кошти державного та місцевих бюджетів, позабюджетні кошти (залучені кредити, інвестиції, у тому числі технічна допомога міжнародних союзів та фінансових організацій (програма ЄС ТАСІS, кредити ЄБРР тощо).

Термін окупності від реалізації завдань першого етапу Програми залежно від напряму та основних завдань становить від 4,5 до 7 років, а капіталоємних – 12 років. Коефіцієнт ефективності – 9 відсотків.

За проведеними розрахунками, доходи від транзитних перевезень вантажів (без трубопровідного транспорту) зростуть майже на 600-700 млн. гривень на рік, у тому числі відрахування до бюджету – на 200-250 млн. гривень.

Реалізація проектів та заходів щодо розвитку транзитного потенціалу трубопровідного транспорту здійснюватиметься за окремими програмами. Отже, зазначені показники включають лише витрати на розвиток системи трубопровідного транспорту у сумі 12,8 млрд. гривень, що становитиме 59 відсотків від усієї вартості витрат, витрати на розвиток автомобільного транспорту – 7,7 млрд. гривень (35 відсотків від вартості програми) з урахуванням збільшення витрат у зв’язку з підвищенням осьових навантажень у напрямках міжнародних транспортних коридорів, на розвиток залізничного транспорту – 945300 тис. гривень (4,5 відсотка від вартості програми), на розвиток морського та річкового транспорту -111,3 млн. гривень (0,5 відсотка). На проведення робіт з облаштування державного кордону України із впровадженням нових інформаційних технологій передбачається 170,2 млн. гривень, або 0,8 відсотка від вартості програми, решта – наукові роботи.

Завдання другого етапу формуватимуться після виконання завдань першого етапу з урахуванням реальних економічних можливостей та після уточнення потреб в освоєнні перспективних транзитних вантажопотоків.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Вартість робіт виконання програми та джерела її фінансування - Загальний курс транспорту