ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

УРОК 25. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Навчальна мета: формувати в учнів систему знань про особливості географічного положення, населення та господарства Великої Британії; удосконалювати навички складання комплексної економіко-географічної характеристики країни за допомогою карт атласу, підручника та інших джерел географічних знань; розвивати аналітичне мислення та навички системного аналізу на основі порівняння економіко-географічних характеристик країн.

Обладнання: політична карта Європи, фізична карта Європи, атласи, підручники, схеми,

таблиці, діаграми, картинки з прапором та краєвидами Великої Британії.

Основні поняття: економіко-географічне положення, природні ресурси, природний приріст, густота населення, урбанізація, господарство, спеціалізація, експорт, імпорт.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

1. “Географічна розминка”

Учитель нашвидку показує країни на політичній карті світу, учні називають їх разом зі столицями.

2. Запитання

Які загальні економіко-географічні характеристики притаманні більшості країн Європи?

III. Мотивація

навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Сьогодні на уроці йтиметься про європейську країну, дуже добре знайому вам з уроків історії, світової літератури, англійської мови. Ця країна дала світу Вільяма Шекспіра та Чарльза Діккенса, легендарних Робіна Гуда та Шерлока Холмса, загадковий Стоунхендж та прославлений “Бітлз”.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. “Візитна картка”

Офіційна назва – Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії. Площа – 244,1 тис. км2. Населення – 61,1 млн. осіб (2009 р.). Столиця – Лондон. Економічно високорозвинена держава, країна “Великої сімки”. Конституційна монархія, унітарна держава.

2. ЕГП

Завдання 1. Прослухайте характеристику географічного положення Великої Британії мовою жителів цієї країни. Необхідно не лише зрозуміти почуте, але й оцінити, виокремивши позитивні та негативні ознаки ЕГП, що мають вплив на економічний розвиток країни. Результати запишіть у зошити. Виступ учнів, що одержали випереджальне завдання

3. Природні умови та ресурси

Завдання 2. Використовуючи карти атласу, охарактеризуйте природно-ресурсний потенціал Великої Британії.

4. Населення

Завдання 3. За картами атласу, діаграмами, підручником, таблицями визначте головні характеристики населення Великої Британії.

Одна з найбільш густонаселених і високо-урбанізованих (89 %) країн Європи. Населення розміщується дуже нерівномірно, основна частина жителів сконцентрована в Англії.

Природний приріст 1,3 %о, позитивне сальдо міграції.

Багатонаціональна країна: англійці (81 %), шотландці (15 %), валлійці та ірландці (4,6 %), араби, китайці, індуси, африканці.

Найбільші міські агломерації: Великий Лондон, Бірмінгем, Глазго. Понад половини жителів країни сконцентровано в Англійському мегаполісі.

5. Господарство

Головними галузями економіки є сфера послуг та промисловість. За обсягом промислового виробництва країна посідає 5 місце у світі. Промисловість використовує в основному привізну сировину й дедалі більше орієнтується на зовнішній ринок.

Завдання 4. Проаналізуйте економічну карту Великої Британії, випишіть у зошити галузі промисловості; виділіть, на вашу думку, провідні, нові й традиційні.

Провідне місце серед галузей промисловості посідають машинобудування, електроенергетика, хімічна.

У машинобудуванні зайнято 1/4 усіх працюючих в обробній промисловості. Переважає транспортне (літакобудування, ракетобудування, автомобілебудування) й точне машинобудування. Важливу роль відіграє верстатобудування. ТЕС – 76 %, АЕС – 23 %, ГЕС – 1 %.

Входить у десятку країн світу – лідерів із виплавки чавуну й сталі. Основні центри в прибережних районах. Британська кольорова металургія – одна з найпотужніших у Європі. До галузей, які швидко розвиваються, належать також новітні виробництва хімічної промисловості. Найстаріша традиційна галузь Великої Британії – текстильна промисловість.

Велика Британія – другий у світі постачальник та експортер каоліну (білої глини).

Завдання 5. Прочитайте текст параграфа, пов’язаний із сільським господарством, та визначте особливості сільського господарства Великої Британії, а також те, чим вони зумовлені.

Сільське господарство частково забезпечує потреби країни. Зайняте близько 2 % працюючого населення країни. Основна галузь – тваринництво (70 %). Розводять переважно велику рогату худобу молочного напряму. Розвинуто свинарство, птахівництво й традиційне вівчарство. У рослинництві вирощують здебільшого кормові культури (2/3 посівних площ) і картоплю. Із зернових культивують ячмінь, пшеницю, овес, з технічних – цукровий буряк. Розвинуто садівництво та овочівництво.

Завдання 6. Визначте національні особливості транспортної системи та економічних зв’язків Великої Британії.

Близько 9/10 загального вантажообігу припадає на морський транспорт, у тому числі 1/4 – на каботаж. Основними торговельними партнерами є члени ЄС (54 %) та США.

Експорт: машини й устаткування, нафта і нафтопродукти, автомобілі, озброєння, хімічні продукти, медичні препарати, продовольство.

Імпорт: мінеральна сировина, ліс, машини і устаткування, продукти харчування.

V. Закріплення нових знань і умінь учнів

Завдання 7 (виконується за варіантами)

I варіант. Визначити спільне в економіко-географічних характеристиках Німеччини та Великої Британії.

II варіант. Визначити відмінності в економіко-географічних характеристиках Німеччини та Великої Британії.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

– Опрацювати § .

– Скласти в зошитах схему зовнішніх економічних зв’язків Великої Британії:

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ВЕЛИКА БРИТАНІЯ - Плани-конспекти уроків по географії