Верховна Рада України

Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади України, Парламент України. Складається з 450 народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні терміном на 4 роки і працюють у В. Р. У. на постійній основі. Структура, функції і повноваження В. Р. У. та її органів передбачені і закріплені Конституцією і Конституційним Договором, окремими законами України. В. Р. У. правомочна розглядати і вирішувати питання державного і суспільного життя, що потребують врегулювання

законами. Основними функціями В. Р. У. є: законодавча, установча функція і функція парламентського контролю. Основні повноваження В. Р. У.: прийняття Конституції України і внесення змін до неї, прийняття законів, кодексів та інших кодифікованих актів України і внесення змін до них; призначення за спільним поданням Голови В. Р. і Президента України Голови Конституційного Суду України, призначення половини складу Конституційного Суду України; призначення за поданням Президента України Голови Верховного Суду України, Голови Вищого арбітражного суду України, Голови правління Національного банку України та звільнення
їх; призначення та звільнення Генерального прокурора України за поданням Президента України; призначення за поданням Президента України суддів Верховного Суду України та Вищого арбітражного суду України та звільнення їх у встановленому законом порядку; ратифікація і денонсація міжнародних договорів тощо. Для виконання своїх функцій і повноважень В. Р. У. обирає Голову В. Р. У., його заступників, створює постійні і депутатські слідчі, ревізійні та інші комісії з питань, що належать до відання В. Р. У. Голова Верховної Ради України, його заступники, голови постійних комісій і керівники депутатських груп, фракцій В. Р. У. утворюють Президію Верховної Ради України. В. Р. У. проводить свою роботу сесійно. В. Р. У. скликається на першу сесію Президією В. Р. У. не пізніш як на тридцятий день після виборів. Порядок діяльності В. Р. У. та її органів визначається Регламентом В. Р. У., який має силу закону. В. Р. У. зберігає свої повноваження до обрання нового складу В. Р. У.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Верховна Рада України - Довідник з правознавства