ВИД СТЕНОТОПНИЙ

Екологія – охорона природи

ВИД СТЕНОТОПНИЙ – вид, що заселяє певний біотоп (тобто поширений у певних місцях існування, має конкретну пристосованість).


ВИД СТЕНОТОПНИЙ - Довідник з екології