Відчуження

Відчуження – суспільний процес, що характеризується перетворенням процесу праці та його результатів, а також соціальних інститутів (права, влади, політики та ін.) у силу, що панує над людиною. Знаходить свій вияв у економічній, соціальній, політичній сферах. В. спричиняють такі групи факторів, як відокремлення працівників від: 1) власності на засоби виробництва та створюваний продукт; 2) від управління власністю; 3) від самого процесу праці (внаслідок безробіття та бідної за змістом праці); 4) від політичної влади; 5) від ідеологічної влади; 6) від більшості прав власності. В Україні В., яке мало місце в умовах СРСР, значно посилилось. У багатьох демократичних державах В. в останні десятиріччя послаблюється.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Відчуження - Економічний словник