Відділ Плауноподібні – Вищі спорові рослини

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА

СИСТЕМА ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Вищі спорові рослини

Відділ Плауноподібні

Сучасні плауноподібні – багаторічні трав’янисті рослини з повзучими стеблами, густо вкритими дрібними сидячими вічнозеленими листками. У життєвому циклі переважають особини нестатевого покоління (диплоїдний спорофіт). Верхівки прямостійних пагонів закінчуються спороносними колосками, складеними з дрібних листочків – спорофілів (від грец. spora – насіння и phyllon – листок). На них розташовані спорангії, у яких формуються спори. Із спор за сприятливих умов розвиваються гаметофіти – заростки. У деяких видів плаунів (баранець звичайний) однодомні заростки розвиваються під землею від 1 до 15 років. Вони позбавлені хлорофілу, мають вигляд соковитих пластинок завдовжки від 2 до 20 мм та живляться гетеротрофно. У різноспорових видів (селагінела) дводомні заростки розвиваються під оболонкою спори за рахунок поживних речовин протягом кількох тижнів. В Україні поширений плаун булавоподібний.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Відділ Плауноподібні – Вищі спорові рослини - Довідник з біології