ВИДИ ДІЄСЛІВ

Морфологія. Орфографія. Дієслово
& 6. ВИДИ ДІЄСЛІВ

Мово рідна! Колискова

Материнська ніжна мово!

Мово сили й простоти,-

Гей, яка ж прекрасна Ти!

І. Багряний

ПАМ’ЯТАЙМО

Вид дієслова показує перебіг дії у часі. Дія в часі може бути обмежена й необмежена. Наприклад, дієслова пишу, читаю, говорю виражають дії необмежені в часі, бо невідомо, коли ці дії завершаться. А дієслова написав, прочитав, сказав виражають дії, перебіг яких у часі обмежений, оскільки дія завершилася. Тому в українській мові розрізняють недоконаний

і доконаний види дієслів.

Відповідно, дієслова недоконаного виду означають дію, яка ще не закінчилась і відповідають на питання що робити? що робить? що буде робити? (робитиме?); дієслова доконаного виду означають дію, яка завершилася чи завершиться, або дію, початок якої вже відбувся і відповідають на питання що зробив? що зробить?

Дієслова недоконаного виду мають минулий, теперішній та майбутній час; дієслова доконаного виду – минулий і майбутній.

Види дієслів утворюються за допомогою префіксів, суфіксів, чергування голосних і приголосних у коренях дієслів або зміни наголосу.

57. Запишіть речення.

У дві колонки випишіть дієслова доконаного і недоконаного виду.

1. А земля лежить медова, а поля пожаті мріють, на городах достигають гарбузи зеленоребрі. 2. Пролісок пробив листок торішній, аж зачудувалася трава (М. Рильський). 3. Пропливають зорі України над моїм розчиненим вікном (В. Сосюра). 4. Високо в небі пливло сонце, досушувало хліба. 5. На південь мчали легенькі попелясті хмарки, інколи закриваючи сонце. 6. На жита впали тіні, злетів вітерець і приніс прохолоду. 7. Ніжне, голубе марево тремтить, переливається хвилями, і здається, що десь далеко-далеко грає велика ріка (О. Десняк).

ПАМ’ЯТАЙМО

Дієслова недоконаного виду означають дію незавершену, не обмежену в часі. Наприклад: пишу – писав – писатиму, читаю – читав – читатиму, говорю – говорив – говоритиму. Крім того, вони можуть указувати на додаткові ознаки: повторюваність дії (приспівувати, примовляти); нерегулярну повторюваність дії, яка виникає час від часу (поглядати, постукувати, покашлювати); протяжність дії у певному напрямі (бігти, їхати, іти); повторюваність дії, що виражає необмежений рух (возити, ходити, їздити).

Дієслова доконаного виду означають дію завершену в минулому або яка обов’язково відбувається в майбутньому: написав – напишу, прочитав – прочитаю. Крім того, дієслова доконаного виду можуть мати додаткові ознаки, вказуючи на початок дії (заспівати, заграти); тривалість дії (поговорити, почитати, попрацювати); раптовість дії (грюкнути, тупнути); багаторазовість дії (попобігати, попостукати); досягнення результату дії (написати, зробити, прочитати); несподіваність або різкість одноразової дії (штовханути, рубонути).

58. І. Випишіть дієслова-синоніми до слова “іти”.

1. Повертався він часом на світанні й не йшов до хати, а простував до клуні, де було свіже сіно (А Шиян). 2. Десь підвода далека в полях гуркотить. Хто, куди та для чого прямує? (М. Рильський) 3. Військо хвацько крокувало з піснями (О. Гончар). 4. Назустріч нам по дорозі неквапливо бреде пастух, сивобородий дід у солом’яному брилі (Ю. Збанацький). 5. Ізнемігся старий вовк, ледве що плететься (С. Руданський). 6.Він чалапав по хаті, позіхав, нудився або сідав на канапку (І. Нечуй-Левицький). 7. Босі ноги чалапали по м’якій пилюці. 8. Виснажені коні в натузі тягли вози, плугатарі, понурі, мовчазні, човгали за возами (К. Гордієнко).

II. Про що свідчить така кількість синонімів в українській мові? Стисло сформулюйте свій висновок.

III. Назвіть види виписаних дієслів та поясніть додаткову дію, яку вони означають.

ВИДИ ДІЄСЛІВ

ПАМ’ЯТАЙМО

Більшість дієслів недоконаного виду мають парні дієслова доконаного виду. Кожна видова пара дієслів за лексичним значенням подібна. Дієслова в парі розрізняються лише за видом: вирішувати – вирішити, робити – зробити, писати – написати.

59. І. Уважно прочитайте текст. Доповніть розповідь про Україну фактами, про які ви дізналися на уроках історії.

УКРАЇНА

Україна – це наша країна. Це та земля, де ми народилися й живемо, де живуть наші батьки, де жили наші предки.

Саме слово “Україна” означає країна, земля, край, де живуть українці, український народ. Ця назва вперше згадується 1187 року в Руському літописі на означення земель Київщини і Переяславщини. З часом Україною стали називатися усі землі, де мешкав і мешкає нині наш народ. З найдавніших часів українські землі мали ще одну назву – Русь, Руська земля.

Русь – стародавня назва України, а Київська Русь, Київська держава є стародавня Українська держава. Довгий час українці називали себе русичами, русинами, руськими людьми. Навіть до нашого часу на Закарпатті українці продовжують називати себе русинами (За О. Кучеруком).

ВИДИ ДІЄСЛІВ

II. Випишіть дієслова недоконаного виду.

III. Утворіть від них інфінітиви та доберіть видові пари – дієслова доконаного виду.

ПАМ’ЯТАЙМО

Творення доконаного виду дієслів

Спосіб

Творення

Приклади

Спосіб творення

Приклади

За допомогою префіксів

Недоконаний

Доконаний

Чергування кореневих голосних звуків

Недоконаний

Доконаний

З – (зі ),

С – (перед к, п, т, ф, х)

Робити

Питати

В’янути

Зробити

Спитати

Зів’янути

[и] на [е], який може випадати

Витирати

Видирати

Вибирати

Витерти

Видеру

Вибрати

На-

Писати

Написати

[о] на [е]

Носити

Нести

Про-

Читати

Прочитати

[і] на [е]

Зберігати

Зберегти

При-

Нести

Принести

[а] на [о]

Допомагати

Допомогти

По-

Чути

Почути

[и] на [і]

Сидіти

Сісти

За допомогою префіксів

Недоконаний

Доконаний

Чергування кореневих голосних звуків

Недоконаний

Доконаний

В-

Колоти

Вколоти

Зміна наголосу

Скликати

Розкидати

Виміряти

Виносити

Скликати

Розкидати

Виміряти

Виносити

За-

Брати

Забрати

Зміна суфікса основи дієслова

Недоконаний

Доконаний

-а – (-я-) на

-и-

Лишати

Заробляти

Звільняти

Лишити

Заробити

Звільнити

Слова, утворені від різних основ

Брати

Ловити

Взяти

Піймати

-ува – (-юва ) на – и-, – а-

Повторювати скорочувати

Повторити

Скоротити

Деякі слова іншомовного походження з суфіксом – ува вид яких розрізняється лише в контексті

Дві години ворог атакував наші позиції, але успіху так і не досяг

Підполковник, діючи в тилу ворога, атакував і розбив охорону транспорту з гарматними набоями

-а – на – ну – (ону)

Стукати

Сипати

Стукнути

Сипонути

-вa-, – а – на без суфікса

Давати

Розкривати

Дати

Розкрити

-вa, та – на – ну-

Впливати розгортати

Вплинути

Розгорнути

60.1. Усно перекажіть текст. Доповніть його зміст відомостями про народних співців.

КОБЗАРІ В ЧАСИ КОЗАЧЧИНИ

Кобзарі піднімали дух козаків, кликали їх до перемоги у боротьбі з ворогами свого народу. Зрячі кобзарі брали безпосередню участь у битвах. Чимало з них гинуло під час придушення селянсько-козацьких повстань. У сумному списку замучених шляхтою повстанців 1768 року є і три кобзарі: Прокіп Скряга, Василь Варченко та Петро Соковий.

Про що ж співали кобзарі, за що любили їх козаки та селяни? Героїчний епос українського народу був одночасно і трагічним. Війна з турками й татарами, сумна доля невільників – ось теми багатьох дум та історичних пісень. Наприклад, таких, як “Маруся Богуславка”, “Втеча трьох братів з города Азова, з турецької неволі” та багатьох інших (3 кн. “Як козаки воювали”).

ВИДИ ДІЄСЛІВ

О. Г. Сластьон “Козак-бандурист”

II. Випишіть дієслова. Різними способами утворіть від них дієслова доконаного виду.

III. Розберіть за будовою утворені дієслова. Назвіть спосіб творення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ВИДИ ДІЄСЛІВ - Українська мова