Види радіоактивного розпаду

Формули й таблиці

ФІЗИКА

АТОМНА ФІЗИКА

Квантові постулати Бора

Види радіоактивного розпаду

Види радіоактивного розпаду

ΔЕ – енергія фотона, ;

Еm, Еn – енергії атома у двох стаціонарних станах, ; 1еВ = 1,6 – 10-19 Дж.

Правило квантування Бора

Види радіоактивного розпаду

Види радіоактивного розпаду

M – маса електрона, ;

υ – швидкість електрона, ;

R – радіус кругової орбіти, ;

N – номер енергетичного стану (ціле число).

Радіус стаціонарної орбіти

Види радіоактивного розпаду

R – радіус стаціонарної

кругової орбіти електрона в атомі, що відповідає номеру енергетичного стану (n = 1, 2, 3,…).

Види радіоактивного розпаду

Спектр поглинання

Види радіоактивного розпаду

R – постійна Ридберга, R = 3,29 – 1015 Гц.

Будова ядра

Види радіоактивного розпаду

А – масове число;

X – позначення хімічного елемента;

Z – число протонів у ядрі, (порядковий номер елемента в таблиці Менделєєва);

N – число нейтронів у ядрі атома.

Маса атомного ядра

Види радіоактивного розпаду

M – маса атомного ядра, ;

Q – електричний заряд у поперечному магнітному полі, ;

υ – швидкість електрона,

;

В – індукція магнітного поля, ;

R – радіус кола, .

Енергія зв’язку атомних ядер

Види радіоактивного розпаду

Дефект маси

Види радіоактивного розпаду

Види радіоактивного розпаду

ΔЕ – енергія зв’язку, ;

Δm – дефект маси ядра, ;

Z – число протонів у ядрі;

N – число нейтронів у ядрі;

Mр – маса спокою вільного протона, ;

Mn – маса спокою вільного нейтрона, ;

Mядрa – маса покою атомного ядра, .

Види радіоактивного розпаду

α-розпад

Правило зміщення Z > 82 Види радіоактивного розпаду

γ-випромінювання при α-розпаді

Види радіоактивного розпаду

β-розпад (електронний)

Види радіоактивного розпаду

Правило зміщення

Види радіоактивного розпаду

γ-випромінювання при β-розпаді

Види радіоактивного розпаду

Види радіоактивного розпаду – антинейтрино

Види радіоактивного розпаду

Mn =1,6749543 – 10-27 к;

N – нейтрон;

Р – протон; mp =1,6726485 – 10-27 кг;

Е – електрон; mе =9,109534 – 10-31 кг;

Види радіоактивного розпаду – антинейтрино.

Закон радіоактивного розпаду

Види радіоактивного розпаду

Види радіоактивного розпаду

N – число атомів, що не розпалися, у момент часу t;

N0 – число атомів, що не розпалися, у початковий момент часу;

Т – період напіврозпаду, .

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Види радіоактивного розпаду - Формули й таблиці