Види речень за метою висловлювання. Розділові знаки в кінці речення – Речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Речення

Види речень за метою висловлювання. Розділові знаки в кінці речення

Речення – це синтаксична одиниця мови, що інтонаційно оформлена і виражає закінчену думку про факт чи явище дійсності, які є реальними, бажаними чи можливими за певних обставин.

Залежно від мети висловлювання речення бувають Розповідними, спонукальними або Питальними, а в кінці речень ставиться відповідно крапка або знак питання. Вже сумно вечір колір свій міняв з багряного на сизо-фіалковий. Вітай же нас ти з сонцем, голубами.

Чи то не золоті джерела скресають під землею? (із тв. П. Тичини).

У Розповідних реченнях повідомляється про щось або про когось, за їх допомогою щось описується, стверджується або заперечується. Топчуть ноги радісно і струнко сонні трави на вузькій межі (О. Теліга). Ніколи пить ворожі коні не будут ь воду у Дніпрі (В. Сосюра).

У Спонукальних реченнях виражається наказ, вимога, заклик, побажання, порада, дозвіл, пересторога тощо; у них часто зустрічаються дієслова у формі наказового способу або в інфінітиві. Грай, моя пісне, як вітер сей грає (Леся Українка). Вивчайте, любіть свою мову, як світлу Вітчизну любіть… (В.

Сосюра).

У Питальних реченнях містяться запитання; часто в них уживаються питальні слова. Ой ти, дівчино, з горіха зерня, чом твоє серденько – колюче терня? (І. Франко). Що бачу я в далекому просторі? (Леся Українка).

Питальні речення з окличною інтонацією, які не потребують відповіді, мають назву Риторичних питань. Вони використовуються як засіб виразності мовлення, надання йому особливої емоційності. Чи є кращі між квітками та над веснянії? Чи є кращі в життю літа та над молодії? (Леся Українка).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Види речень за метою висловлювання. Розділові знаки в кінці речення – Речення - Довідник з української мови