Види рубок догляду, їх конкретні цілі

Лісівництво

РОЗДІЛ 4. ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН

Лекція 5. ДОГЛЯД ЗА ЛІСОМ

5.2 Види рубок догляду, їх конкретні цілі

Загальні завдання, які досягаються в кінцевому результаті рубками догляду, на окремих відрізках життя лісових насаджень поділяють на цілий ряд часткових завдань.

Зрозуміло, що формування необхідного складу порід потрібно здійснювати не в середньому віці насаджень, а в молодому, в ранній молодості. Такий догляд стали називати прочисткою (прочищенням) бо насадження “прочищали” від непотрібних

деревних рослин.

Коли дерева звільнялись від нижніх гілок, набували властиву тій чи іншій породі форму в дорослому стані – проводили проріджування з метою допомоги природному процесу зрідження.

В більш зрілому віці рубки догляду стали іменувати прохідними. Деревостан в цей час уже мав відповідний склад, сформовані стовбури дерев, їх крони. Ставилась мета збільшити приріст кращих дерев і цим підвищити цінність деревини.

В умовах України молодняки змикаються вже на 5-му році життя, а в Лісостепу, коли на вирубці поновлюється головна порода частковою культурою, – потреба її звільнення від конкуруючих

інших порід виникає іноді ще раніше. Настає потреба в рубці, яка б освітлювала головну породу від затінення іншими. Так виникло освітлення – перший вид рубок догляду.

В 30-ті роки XX ст. з’явилося багато публікацій, які висвітлювали вітчизняний та зарубіжний досвід рубок догляду. В 1937-1938 рр. В. П. Тимофєєв та М. П. Георгієвський узагальнили цей матеріал і склали офіційний порадник (настановлення). Було офіційно визнано, що сформувалися чотири види рубок догляду:

– освітлення – до 10 років;

– прочистки (прочищення) – в 11-20 років;

– проріджування – в 21-40 років;

– прохідні рубки – з 41 року і старше.

Ці градації стосуються хвойних порід та твердолистяних насін­нєвого походження і першої генерації порослевого. В інших випадках терміни знижені. На основі такого положення розроблялись регіональні настановлення (порадники), які враховують місцеві особливості. В лісах України рубки догляду регламентуються правилами, затвердженими в 1996 р.

Освітлення ставлять за мету – видалити з насадження небажані другорядні породи, які часто переростають головні породи, заглушують їх, загрожують витіснити. Найчастіше цей лісівницький захід прово­диться в мішаних молодняках і направлений на збереження якомога більшої кількості рослин головної породи.

В чистих молодняках освітлення проводять в тому випадку, коли виникає надмірна гущина і спостерігається взаємне вростання крон сусідніх дерев. Молоді рослини надто витягуються до верху, зменшують крону, яка залишається лише на верхівці, втрачають продуктивність і стійкість, в несприятливих умовах можуть масово гинути. Якщо листяні молодняки мають мішане походження, то виникає потреба в частковому видаленні порослевих екземплярів, включаючи і головну породу.

Таким чином, освітлення ставлять ціллю догляд за складом порід у мішаних молодняках і ліквідацію загущеності, звільнення насіннєвих екземплярів в чистих.

Прочистки (прочищення) мають за мету також покращання складу майбутніх насаджень.

При проведенні прочисток у мішаних молодняках намагаються залишати дерева головних порід більш-менш рівномірно по площі. Намагаються уже в цьому віці кількісно регулювати породний склад майбутнього деревостану. В кінці періоду прочисток потрібно рубку проводити так, щоб урахувати форму майбутнього лісостану. Тобто – залишати породи, які увійдуть в другий ярус деревостану.

Проріджування ставлять своєю метою регулювання взаємовід­носин між деревами, відбір кращих із них і створення для них таких умов, при яких формується гінкий повнодеревний стовбур з очищенням від сучків на достатню висоту. Цю рубку вважають доглядом за формою стовбура та крони. Це не означає лише видалення з насадження дерев з дефектами стовбура. Головне ж забезпечити потрібну густоту стояння дерев, при якій крони займатимуть 1/3 – 1/4 висоти дерева, а це забезпечить нормальний хід фотосинтезу, інших фізіологічних процесів.

Для більшості наших порід період проведення проріджувань співпадає з періодом швидкого росту. Висота дерев подвоюється, далі приріст у висоту буде зменшуватись. Саме в цей важливий період життя лісу догляд повинен враховувати особливості росту деревних порід.

Не просто створити в лісостані такі світлові умови, які б і не притуп­ляли ріст дерев, не зменшували крону і не погіршували очищення стовбура від сучків. Все це потребує від лісовода справжнього мистецтва, яке базується на глибокому знанні законів життя лісу.

Прохідні рубки проводять з метою збільшення радіального приросту у кращих дерев, а в цілому – поліпшення товарності дере­востанів. Вже до моменту прохідної рубки забезпечені необхідний склад порід, висока повнодеревність стовбурів у кращих дерев, відповідна очищеність їх від сучків на значну висоту, сформована певних розмірів крона. Тепер потрібно викликати так званий “грунтово-світловий приріст”. При видаленні певної частини дерев крони сусідніх поступово розростуться, збільшиться асиміляційна поверхня, краще буде освітлення крони, дерева охватять корінням більший обсяг грунту. Через кілька років і з’явиться підвищений радіальний приріст на стовбурах кращих дерев.

При прохідних рубках бажаний не лише другий ярус, але і підлісок, які затінюють поверхню грунту.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Види рубок догляду, їх конкретні цілі - Довідник з природознавства