Види складних речень. Тематичне тестування

Урок № 18

Тема. Види складних речень. Тематичне тестування

Мета: закріпити знання учнів про види складних речень; з’ясувати рівень засвоєння ними вказаної теми; розвивати логічне мислення, пам’ять, вміння використовувати здобуті знання на практиці, формувати навички самостійної роботи.

Тип уроку: комбінований урок (закріплення знань та навичок; перевірка й облік здобутих знань, умінь та навичок).

Обладнання: підручник, тести.

ХІД УРОКУ

I. Повідомлення теми і мети уроку.

II. Відтворення теоретичних відомостей.

V

Бесіда.

1) Які речення називаються складними?

2) Як з’єднуються між собою частини складного речення? Наведіть приклади сполучникового та безсполучникового складних речень.

3) На основі чого складні речення поділяються на складносурядні і складнопідрядні?

4) Якими сполучниками поєднуються між собою частини, складносурядних речень?

5) Які є різновиди складнопідрядних речень?

6) Які є різновиди речень із кількома підрядними?

7) На які групи поділяються безсполучникові складні речення?

ІІІ. Виконання вправ на закріплення вивченого.

V Попереджу вальний диктант.

В одному з речень самостійно

підкреслити члени речення. Накреслити схему цього речення.

Щоб обробити землю, треба плуга, а щоб виробити душу, треба болю, горя і, звичайно, земних рад остей (Р. Дідула). Є таке каліцтво: голова з вищою освітою, серце з нижчою, а шлунок зовсім темний і потребує багато харчів і напоїв (О. Довженко).

IV. Перевірка самостійноїроботи учнів (розбору речення).

V. Повідомлення способів перевірки здобутих знань та сформованих умінь і навичок (інструктаж до тестування).

VI. Проведення тестування.

1. Складним реченням є речення:

А) яке містить у собі одну граматичну основу, є поширеним і двоскладним;

6) яке містить у собі одну граматичну основу і є ускладненим (звертанням, вставними словами, вигуками тощо);

В) яке складається з двох чи кількох простих речень, об’єднаних в єдине ціле за змістом та інтонацією;

Г) будь-яке речення, яке служить будівельним матеріалом для тексту.

Скласти складне речення, записати його (напр.: Продовжує планета круговерть, плекає людство помисли високі (Б. Дегтярьов). Хтось із мудрих мовив, що байдужість – то душевна підлість (Б. Коломієць). Панахиди не буде: Україна жива! (М. Іванців), Великої душі потрібно, щоб доброту в нещасті зберегли (В. Коломієць)).

2. Складні речення поділяються на:

А) сполучникові, безсполучникові та речення із різними видами зв’язку (сполучниковим і безсполучниковим);

Б) поширені і непоширені;

В) ускладнені і неускладнені;

Г) повні і неповні.

Скласти безсполучникове складне речення (напр.: Буває мить якогось потрясіння: побачиш світ, як вперше у житті (Л. Костенко), Мета життя моя – єдина: спростивши всякі чудеса, над все поставлю я людину (Б. Дегтярьов)) або складне речення із різними видами зв’язку, записати його.

3. Складносурядним називається таке складне сполучникове речення:

А) яке складається з двох або більше простих речень, колене з яких ускладнене звертанням, вставними словами, однорідними членами речення тощо;

Б) яке складається з двох або кількох синтаксично рівноправних речень;

В) яке складається з головного і залежного речень;

Г) яке складається з головного і кількох підрядних речень.

Скласти складносурядне речення, записати його (напр.: Розкаже ліс мені про заповітне, а я про те нікому не скажу (Є. Гуцало). Одна голова – добре, але голова з тілом – ще краще (А. Крижанівський). Любов підкралась тихо, як Даліла, а розум спав, довірливий Самсон (Л. Костенко)). Накреслити схему записаного речення.

4. Складнопідрядним реченням із підрядним означальним є таке складне речення, в якому:

А) залежна частина роз’яснює зміст одного із членів головного речення;

Б) залежна частина вказує на спосіб або ступінь дії головного речення;

В) залежна частина пояснює той чи інший головний або другорядний член головної частини, виражений іменником чи іншою частиною мови у значенні іменника;

Г) залежна частина вказує на місце дії головного речення.

Скласти складнопідрядне речення з підрядним означальним (напр.: Чи бачиш, брате ниву, що покосом широко встелена? (І. Франко). Моє дитинство – дзеркало, в якому відображалася колись земля (Є. Гуцало). Не викидайте з пісні слова, якого не замінить інше (Б. Дегтярьов)). Записати речення, накреслити його схему.

5. Складним безсполучниковим є речення:

А) Де хата біленька, там родина гідненька (Нар. творч.);

Б) Кого змія вкусила, той і ящірки сахається (Нар. творч.);

В) У землі нема вовків – нема чого боятися (Нар. творч.);

Г) Заліз хробак у хрін і кричить, що там найкраще (Нар. творч.). Скласти й записати складне безсполучникове речення, підкреслити в ньому граматичні основи (напр.: Вглядаюся молоді в очі сумні – шкода її до болю (М. Самійленко). Поглянь на камінь: він мовчить мовчанням мудрості і віри (Є. Маланюк)).

6. Складнопідрядним реченням із підрядним причини є речення:

А) Доки людина здорова, їй вода солодка (Нар. творч.);

Б) Де лінивий ходить, там хліб не родить (Нар. творч.);

В) Не кидай каменем у небо, бо собі голову розіб’єш (Нар. творч.);

Г) Коли наше не в лад, ми зі своїм назад (Нар. творч.).

Скласти й записати складнопідрядне речення з підрядним мети (або: умовним, допустовим, наслідковим), підкреслити в ньому граматичні основи.

VII. Відповіді вчителя на запитання учнів (після того як тестові завдання виконано).

VIII. Підведення підсумків уроку.

IX. Домашнє завдання.

Вправа 244.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Види складних речень. Тематичне тестування - Плани-конспекти уроків по українській мові