Види юридичної відповідальності

Частина друга ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН

§ 11. Юридична відповідальність

2. Види юридичної відповідальності.

Пригадайте, які є види правопорушень і яку відповідальність можуть понести особи, винні в них.

Як правопорушення, так і юридичну відповідальність поділяють на окремі види. Найчастіше цей поділ здійснюють відповідно до галузей права, котрі регулюють відносини, щодо яких здійснено порушення. Вчинивши вбивство, правопорушник скоює злочин – найнебезпечніший вид правопорушення. Він порушує криміналь­ний закон,

скоює діяння, передбачене Кримінальним кодексом України, отже, він нестиме кримінальну відповідальність. Визна­чити винуватість особи в скоєнні злочину й притягнути її до кримі­нальної відповідальності, застосувати кримінальні покарання може тільки суд.

В іншій ситуації – порушення Правил дорожнього руху – ідеться про адміністративне правопорушення. Адміністративна відповідальність чекатиме також на порушників правил пожежної безпеки та полювання, рибалок-браконьєрів і тих, хто своєчасно не отримав паспорт або не вклеїв до нього нову фотокартку (при досягненні 25 та 45 років). Рішення про притягнення

до адміністративної відповідальності можуть прийняти державні органи й посадові особи – суд, міліція, інспектори лісової, рибної охорони, податківці, прикордонники тощо. Це пов’язано з великим колом адміністра­тивних правопорушень і менш суво­рими, аніж за злочини, стягненнями.

В разі притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності діє принцип презумпції невинуватості.

Пригадайте з курсу 9 класу, що означає цей принцип.

Розбивши вікно, хлопчик завдав своїми діями матеріальну шкоду. Він нестиме відповідальність передусім перед потерпілим – без його позову держава не втручатиметься в справу. Цивільно-правова відповідальність настає в разі завдання матеріальної чи моральної шкоди як сторонній особі, так і особі, з якою винуватець перебуває в певних договірних відносинах. На відміну від кримінальної й адміністра­тивної відповідальності, які можуть настати лише за наявності вини, в окре­мих випадках до цивільної відповідальності може бути притягнуто особу, яка не винна в заподіяній шкоді.

Види юридичної відповідальності Види юридичної відповідальності

Пригадайте, у якому випадку можливе притягнення до цивільно – правової відповідальності за відсутності вини.

У ще одній ситуації працівник грубо порушує трудову дисципліну. Він не виконує своїх трудових обов’язків, що може завдати шкоди власнику підприємства. У цьому випадку можливе притягнення працівника до двох видів відповідальності. За порушення трудової дисципліни, невиконання обов’язків за трудовим договором передбачена дисциплінарна відповідальність працівника. Якщо ж підприємству завдано матеріальну шкоду – пошкоджено обладнання, транспорт, зіпсовано деталь тощо, – можлива матеріальна відповідальність працівника. Головна особливість обох цих видів відповідальності – її можуть нести тільки працівники, які порушили трудо­ві обов’язки. При цьому притягнути працівника до дисциплінарної або матеріальної відповідальності можуть лише власник підприємст­ва, де працівник працює, або уповноважена ним особа (директор, начальник підрозділу тощо). В обох випадках відповідальність можлива лише за наявності вини працівника. Матеріальну відпові­дальність також несе підприємство за шкоду, завдану працівникові під час виконання ним трудових обов’язків.

Крім названих, існують інші види відповідальності. Конститу­ційна відповідальність передбачена для окремих посадовців, об’єд­нань громадян, державних органів. Так, для Президента України, членів уряду, депутатів передбачені такі види конституційної відповідальності, як відставка, дострокове припинення повноважень, або імпічмент. Діяльність громадського об’єднання в разі порушення ним норм законодавства може бути припинена в примусовому порядку. Акт державного органу може бути визнано незаконним і скасовано. Конституційна відповідальність має значною мірою політичний характер і настає не лише за певні незаконні дії, а й у разі невиконання передбачених законом обов’язків.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Види юридичної відповідальності - Правознавство