ВИДИ З’ЄДНАНЬ ДЕТАЛЕЙ З ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ. ТЕХНОЛОГІЯ ГНУТТЯ ТОНКОЛИСТОГО МЕТАЛУ. З’ЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ОДНОФАЛЬЦЕВИМ ШВОМ

Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту

Тема 2.3. Способи з’єднання деталей з тонколистового металу

§ 10. ВИДИ З’ЄДНАНЬ ДЕТАЛЕЙ З ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ. ТЕХНОЛОГІЯ ГНУТТЯ ТОНКОЛИСТОГО МЕТАЛУ. З’ЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ОДНОФАЛЬЦЕВИМ ШВОМ

1. Згадай, які види з’єднань деталей з конструкційних матеріалів тобі відомі. У чому їхня сутність? Що між ними спільного та в чому відмінність?

2. Які геометричні тіла називають об’ємними?

3. Що називають розгорткою? Як утворюється розгортка?

4. Що

називають припуском? Для чого він призначений?

Великого поширення при виготовленні виробів з тонколистового металу набуло з’єднання окремих деталей склепуванням. Його застосовують при покритті дахів будинків, виготовленні металевих ринв, відер, поливальниць, інших виробів.

Гнуття – це слюсарна операція, у ході якої заготовці надають потрібної зігнутої форми (мал. 98).

Послідовність гнуття залежить від форми, розмірів і матеріалу заготовки майбутнього виробу. Ці відомості дістають, ознайомившись із кресленням виробу.

Гнуття розпочинають після розмічання заготовки. Розглянемо прийоми гнуття, які

будуть виконуватися під час виготовлення виробів у шкільних майстернях.

Гнуття розпочинають після розмічання заготовки.

Якщо використовується заготовка з алюмінію, розмітку виконують олівцем або фломастером, але не рисувалкою, оскільки при згинанні заготовка може зламатись уздовж лінії розмітки. Щоб зігнути заготовку під прямим кутом, її закріплюють у лещатах так, щоб лінія згину була на рівні нагубників. Згинають заготовку поступовими ударами киянки (мал. 99).

ВИДИ ЗЄДНАНЬ ДЕТАЛЕЙ З ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ. ТЕХНОЛОГІЯ ГНУТТЯ ТОНКОЛИСТОГО МЕТАЛУ. ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ОДНОФАЛЬЦЕВИМ ШВОМ

Мал. 98 Вироби, виготовленні із застосуванням гнуття

ВИДИ ЗЄДНАНЬ ДЕТАЛЕЙ З ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ. ТЕХНОЛОГІЯ ГНУТТЯ ТОНКОЛИСТОГО МЕТАЛУ. ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ОДНОФАЛЬЦЕВИМ ШВОМ

Мал. 99. Гнуття заготовок з тонколистового металу: а – в лещатах;

Б – на оправці

ВИДИ ЗЄДНАНЬ ДЕТАЛЕЙ З ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ. ТЕХНОЛОГІЯ ГНУТТЯ ТОНКОЛИСТОГО МЕТАЛУ. ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ОДНОФАЛЬЦЕВИМ ШВОМ

Мал. 100. Фальцеві з’єднання: а – вертикальне одинарне; б – вертикальне подвійне; в – горизонтальне одинарне; г – горизонтальне подвійне

Найпростіший спосіб з’єднання гнуттям – це з’єднання однофальцевим швом.

Фальц – вид шва, який утворюється при з’єднанні листів тонколистового металу.

За зовнішнім виглядом розрізняють фальцеві з’єднання вертикальні й горизонтальні, одинарні й подвійні (мал. 100).

Під час покриття дахів будинків для з’єднання листів жерсті використовують подвійні вертикальні та горизонтальні фальцеві шви. Для закриття фальців застосовують спеціальний інструмент. Таку роботу виконують покрівельники-жерстяники (мал. 101).

Розглянемо прийоми утворення фальцевих швів ручним способом. Спочатку на заготовці розмічають лінії згину (мал. 102).

ВИДИ ЗЄДНАНЬ ДЕТАЛЕЙ З ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ. ТЕХНОЛОГІЯ ГНУТТЯ ТОНКОЛИСТОГО МЕТАЛУ. ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ОДНОФАЛЬЦЕВИМ ШВОМ

Мал. 101. Проведення покрівельних робіт

ВИДИ ЗЄДНАНЬ ДЕТАЛЕЙ З ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ. ТЕХНОЛОГІЯ ГНУТТЯ ТОНКОЛИСТОГО МЕТАЛУ. ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ОДНОФАЛЬЦЕВИМ ШВОМ

Мал. 102. Розмічання лінії згину

ВИДИ ЗЄДНАНЬ ДЕТАЛЕЙ З ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ. ТЕХНОЛОГІЯ ГНУТТЯ ТОНКОЛИСТОГО МЕТАЛУ. ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ОДНОФАЛЬЦЕВИМ ШВОМ

Мал. 103. Згинання крайки

Ширина фальца повинна бути в десять разів більшою від товщини листа матеріалу, з якого виготовляється виріб. Після цього вздовж розмічених на прямокутній крайці ліній згинають заготовку під прямим кутом (мал. 103).

Потім лист перевертають і зігнуту крайку підгинають до верхньої частини листа (мал. 104, а).

Аналогічні прийоми застосовують для підгинання крайки другого листа. Після цього обидва листи з’єднують у замок і ущільнюють киянкою(мал. 104, б).

Зазначене з’єднання виконують також на дерев’яній основі у закріпленому на ній металевому кутнику (мал. 105).

Для більш якісного ущільнення лежачого фальца застосовують спеціальний інструмент – фальцівку (мал. 106).

ВИДИ ЗЄДНАНЬ ДЕТАЛЕЙ З ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ. ТЕХНОЛОГІЯ ГНУТТЯ ТОНКОЛИСТОГО МЕТАЛУ. ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ОДНОФАЛЬЦЕВИМ ШВОМ

Мал. 104. Утворення фальца: а – підгинання крайки; б – з’єднання листів

ВИДИ ЗЄДНАНЬ ДЕТАЛЕЙ З ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ. ТЕХНОЛОГІЯ ГНУТТЯ ТОНКОЛИСТОГО МЕТАЛУ. ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ОДНОФАЛЬЦЕВИМ ШВОМ

Мал. 105. Прийоми утворення фальцевого шва

ВИДИ ЗЄДНАНЬ ДЕТАЛЕЙ З ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ. ТЕХНОЛОГІЯ ГНУТТЯ ТОНКОЛИСТОГО МЕТАЛУ. ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ОДНОФАЛЬЦЕВИМ ШВОМ

Мал. 106. Ущільнення шва фальцівкою

ВИДИ ЗЄДНАНЬ ДЕТАЛЕЙ З ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ. ТЕХНОЛОГІЯ ГНУТТЯ ТОНКОЛИСТОГО МЕТАЛУ. ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ОДНОФАЛЬЦЕВИМ ШВОМ

Мал. 107. Види оправок

ВИДИ ЗЄДНАНЬ ДЕТАЛЕЙ З ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ. ТЕХНОЛОГІЯ ГНУТТЯ ТОНКОЛИСТОГО МЕТАЛУ. ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ОДНОФАЛЬЦЕВИМ ШВОМ

Мал. 108. Гнуття заготовки на оправці

ВИДИ ЗЄДНАНЬ ДЕТАЛЕЙ З ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ. ТЕХНОЛОГІЯ ГНУТТЯ ТОНКОЛИСТОГО МЕТАЛУ. ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ОДНОФАЛЬЦЕВИМ ШВОМ

Мал. 109. Гнуття заготовки: а – циліндричної форми; б – прямокутної форми

Для гнуття заготовок під різними кутами або надання їм округлої форми використовують спеціальні оправки (мал. 107).

Оправку розміщують на верстаку або закріплюють у лещатах (мал. 108). Заготовку розміщують на оправці так, щоб лінія розмітки була зверху. Легкими ударами киянки по лінії розмітки намічають згин, а потім, ударяючи по черзі вздовж поверхні, завершують згинання заготовки.

Технологію гнуття заготовок циліндричної та прямокутної форм у лещатах зображено на малюнку 109.

У виробничих умовах вироби згинають без ударного навантаження під тиском на пресах. Робочою частиною преса є штамп. Він складається з матриці й пуансона (мал. 110).

Форма матриці й пуансона повторює форму деталі. На матрицю кладуть заготовку. Під дією преса пуансон входить у матрицю і згинає заготовку, надаючи їй потрібної форми. Для деталей різної форми потрібен свій штамп.

Використання штампів для гнуття забезпечує високу точність виробів, значно підвищує продуктивність праці.

ВИДИ ЗЄДНАНЬ ДЕТАЛЕЙ З ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ. ТЕХНОЛОГІЯ ГНУТТЯ ТОНКОЛИСТОГО МЕТАЛУ. ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ОДНОФАЛЬЦЕВИМ ШВОМ

Мал. 110. Гнуття металу штампом

ВИДИ ЗЄДНАНЬ ДЕТАЛЕЙ З ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ. ТЕХНОЛОГІЯ ГНУТТЯ ТОНКОЛИСТОГО МЕТАЛУ. ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ОДНОФАЛЬЦЕВИМ ШВОМ

Мал. 111. Гнуття металу на профілезгинальному стані

Крім штампів, у виробничих умовах використовують профілезгинальні стани. На них лист металу пропускають через профільні валки, що обертаються. Під дією валків лист згинається і набуває потрібного профілю (мал. 111).

Гнуття виробів складної конфігурації здійснюють різними за конструкцією ручними та механічними вальцівками (мал. 112).

Нерухомі з’єднання виконують і іншими способами. Про технологію їх виконання ти дізнаєшся з наступних параграфів.

Під час з’єднання деталей з тонколистового металу необхідно дотримуватися таких правил безпеки:

1. Роботи виконувати у спецодязі.

2. Молоток або киянка повинні бути міцно закріплені (насаджені) на рукоятках.

3. Ударні частини молотків, киянок та робочі частини обтискачів, вальцівок, оправок не повинні мати вм’ятин, тріщин, задирок.

4. Оправки слід міцно затискувати в лещатах.

5. Не можна перевіряти якість з’єднання деталей на дотик.

6. Забороняється здмухувати ошурки. Прибирати робоче місце треба щіткою-зміталкою.

ВИДИ ЗЄДНАНЬ ДЕТАЛЕЙ З ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ. ТЕХНОЛОГІЯ ГНУТТЯ ТОНКОЛИСТОГО МЕТАЛУ. ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ОДНОФАЛЬЦЕВИМ ШВОМ

Мал. 112. Вальцівки для гнуття металу

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9

Виготовлення форм для печива

Обладнання і матеріали: заготовки з тонколистового металу, рисувалка, ножиці, кругла й фігурна оправки, киянка, лещата, масштабна лінійка, кутник, розмічальна та правильна плити.

Послідовність виконання роботи

1. Ознайомся з технологічною картою виготовлення виробу (мал. 113).

2. Добери потрібні для виготовлення виробу інструменти та матеріали.

3. Виготов виріб згідно з технологічною картою.

4. Перевір якість виконаної роботи.

ВИДИ ЗЄДНАНЬ ДЕТАЛЕЙ З ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ. ТЕХНОЛОГІЯ ГНУТТЯ ТОНКОЛИСТОГО МЕТАЛУ. ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ОДНОФАЛЬЦЕВИМ ШВОМ

Мал. 113. Виготовлення форм для печива

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

ВИДИ ЗЄДНАНЬ ДЕТАЛЕЙ З ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ. ТЕХНОЛОГІЯ ГНУТТЯ ТОНКОЛИСТОГО МЕТАЛУ. ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ОДНОФАЛЬЦЕВИМ ШВОМ

ВИДИ ЗЄДНАНЬ ДЕТАЛЕЙ З ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ. ТЕХНОЛОГІЯ ГНУТТЯ ТОНКОЛИСТОГО МЕТАЛУ. ЗЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ОДНОФАЛЬЦЕВИМ ШВОМ

– однофальцевий шов, вальцівка, фальц, зварне з’єднання, зварний шов, електрозварювання, контактне електрозварювання, прес, штамп, матриця, пуансон.

Жерстяник – робітник, що виготовляє вироби з жерсті; бляхар.

Матриця – штамп із заглибленням, що точно відповідає формі оброблюваної деталі.

Оправка – пристосування з металу певної геометричної форми, за допомогою якого виконують згинання елементів заготовки під визначеним кутом.

Прес – машина для обробки різних заготовок і деталей тисненням.

Пуансон – робоча частина штампу, що безпосередньо тисне на матеріал, який обробляють.

Штамп – форма з металу для виготовлення деталей штампуванням.

1. Які інструменти та пристрої потрібні для гнуття тонколистового металу?

2. У чому сутність технології гнуття заготовок з тонколистового металу?

3. З яких частин складається штамп?

Тестові завдання

1. Як називається слюсарна операція, у ході якої заготовці з тонколистового металу надають потрібної форми?

А склепування

Б випрямлення

В гнуття

Г правильні всі відповіді

Д правильної відповіді немає

2. Яка технологічна операція передує гнуттю тонколистового металу?

А випрямлення

Б шліфування

В розмічання

Г полірування

Д клепання

3. Установи послідовність технологічних операцій при з’єднанні однофальцовим швом деталей з тонколистового металу.

А згинання з’єднуваних заготовок під прямим кутом

Б підгинання крайки другого листа

В підгинання до верхньої частини листа зігнутої крайки першого листа

Г розмічання ліній згину на з’єднуваних листах

Д ущільнення киянкою обох листів

Е з’єднання в замок обох листів

4. Який засіб праці застосовують для розмічання м’якого тонколистового металу?

А рисувалку

Б крейду

В олівець

Г будь-який з перелічених

Д правильної відповіді немає

5. Який засіб праці застосовують для розмічання тонколистового металу?

А крейду

Б рисувалку

В олівець

Г будь-який з перелічених

Д правильної відповіді немає

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ВИДИ З’ЄДНАНЬ ДЕТАЛЕЙ З ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ. ТЕХНОЛОГІЯ ГНУТТЯ ТОНКОЛИСТОГО МЕТАЛУ. З’ЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ ОДНОФАЛЬЦЕВИМ ШВОМ - Праця