ВІДМІННІСТЬ ЄВРАЗІЇ ЗА ГЕОЛОГІЧНОЮ БУДОВОЮ ВІД ІНШИХ МАТЕРИКІВ. НАЙБІЛЬШІ ГОРИ І РІВНИНИ. ВІДМІННОСТІ У РЕЛЬЄФІ РІЗНИХ ЧАСТИН

УРОК 51. ВІДМІННІСТЬ ЄВРАЗІЇ ЗА ГЕОЛОГІЧНОЮ БУДОВОЮ ВІД ІНШИХ МАТЕРИКІВ. НАЙБІЛЬШІ ГОРИ І РІВНИНИ. ВІДМІННОСТІ У РЕЛЬЄФІ РІЗНИХ ЧАСТИН

Навчальна мета: актуалізувати знання про основні форми рельєфу, формувати знання про особливості формування рельєфу, найбільші рівнини і гори Євразії; сприяти розумінню відмінностей Євразії за геологічною будовою і рельєфом від інших материків; вдосконалювати практичні уміння та навички характеризувати основні форми рельєфу материка.

Основні поняття: геологічна будова, періоди горотворення, платформа,

щит, область складчастості, рівнини, гори, височини, низовини, плоскогір’я.

Обладнання: фізична карта Євразії, тектонічна карта світу, підручники, атласи, шаблони, контурна карта.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

1. Географічна розминка (робота в парах, взаємоопитування)

2. Запитання

– Які геологічні ери вам відомі? Які періоди гороутворення їм відповідають?

– Пригадайте, які тектонічні структури лежать в основі материків Північна й Південна Америка?

– Як утворилися Кордільєри й Анди?

III.

Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Від інших континентів земної кулі Євразія відрізняється набагато ширшим різноманіттям природи. Давайте визначимо, у чому ж полягає ця надзвичайність та які причини її обумовили. Почнемо із рельєфу материка. Євразія визначається найбільш складним і різноманітним рельєфом. Тут розташовані найвищі гірські хребти на Землі, великі плоскогір’я й низовини, найглибші западини. Однією з причин, що обумовили різноманіття форм рельєфу материка, є тривала історія його геологічного розвитку.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Геологічний розвиток Євразії

Континент складається з кількох давніх платформних ядер, з’єднаних різновіковими складчастими поясами, що було спричинено особливостями формування земної кори в межах Євразії. Це істотно відрізняє Євразію в геологічному плані від раніше вивчених материків, основу яких складає давня стійка платформа й більш молоді та рухливі складчасті пояси, які приєднались до неї.

2. Особливості рельєфу материка, його формування

Сучасний рельєф материка сформувався в результаті тривалих процесів, що відбувалися в надрах Землі й на її поверхні.

Визначення основних форм рельєфу та позначення їх на трафареті в зошиті.

Робота з картою

У межах платформ сформувався рівнинний рельєф різної висоти. Величезні простори на сході Європи займає Східноєвропейська рівнина, яка сформувалася на однойменній платформі. Давнім азіатським платформам відповідають Середньосибірське плоскогір’я, Велика Китайська рівнина, плоскогір’я Декан, плоскогір’я Аравійського півострова.

Більшість гірських систем Євразії належать до рухливих складчастих поясів. Складчасті споруди палеозойського віку: Скандинавські та Уральські гори, хребти Алтаю, Саянів, Тянь-Шаню, Кунь-Луню.

Гірські споруди кайнозойської складчастості. Альпійсько-Гімалайський складчастий пояс: Піренеї, Альпи, Апеннінські та Балканські гори, Карпати, Кримські гори, Кавказ, Памір, Гімалаї. Тихоокеанський складчастий пояс проходить уздовж ланцюга островів – Великих і Малих Зондських, Філіппінських, Японських, Курильських, Сахаліна, півострова Камчатка, а потім переходить на материк, захоплюючи його північно-східну окраїну.

Виконання практичної роботи 8 (продовження). Позначити на контурній карті Євразії основні форми рельєфу.

3. Відмінності в рельєфі Європи й Азії

Порівняння рельєфу Європи та Азії, визначення відмінностей та пояснення причин їх виникнення.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Завдання. Робота в групах

Охарактеризуйте географічне положення гір (Альпи, Карпати, Кавказ, Тянь-Шань, Гімалаї) і рівнин Євразії (Східноєвропейська, Західносибірська, Середньосибірське плоскогір’я, Туранська низовина, Велика Китайська рівнина) за планом, поданим у таблиці:

План

Характеристика

Назва об’єкта

У якій частині Євразії розташований

Між якими меридіанами і паралелями розташований

Які географічні об’єкти розташовані поряд

Приблизна довжина з півночі на південь та із заходу на схід

Напрямок простягання хребтів (для гір)

Середні висоти

Максимальна висота (для гір)

2. Питання

– Які етапи геологічної історії розвитку материка можна виділити?

– Які платформи лежать в основі материка Євразія? Назвіть їх. Як вони розрізняються за віком? Які рівнини відповідають цим платформам?

– У яких районах Євразії розташовані області складчастості? Утворення яких гірських систем із ними пов’язано?

– Чим рельєф Євразії відрізняється від рельєфу інших материків?

– Назвіть основні причини розмаїття форм поверхні Євразії. Чому на більшій частині території України переважає рівнинний рельєф?

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

– Опрацювати параграф…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ВІДМІННІСТЬ ЄВРАЗІЇ ЗА ГЕОЛОГІЧНОЮ БУДОВОЮ ВІД ІНШИХ МАТЕРИКІВ. НАЙБІЛЬШІ ГОРИ І РІВНИНИ. ВІДМІННОСТІ У РЕЛЬЄФІ РІЗНИХ ЧАСТИН - Плани-конспекти уроків по географії