ВІДМІТНІ ОЗНАКИ ПРО – І ЕУКАРІОТИЧНИХ КЛІТИН – ПРИНЦИПИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КЛІТИНИ

Довідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВИ ЦИТОЛОГІЇ

ПРИНЦИПИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КЛІТИНИ

ВІДМІТНІ ОЗНАКИ ПРО – І ЕУКАРІОТИЧНИХ КЛІТИН.

Клітини прокаріотичного типу мають особливо малі розміри – не більше 0,5-3,0 мкм в діаметрі. У них немає морфологічно від­особленого ядра, оскільки ядерний матеріал у вигляді ДНК не відмежований від цитоплазми оболонкою. У клітині відсутня розвинена система мембран. Генетичний апарат утворе­ний єдиною кільцевою хромосомою, яка позбавлена основних бі­лків –

гистонів.

У прокаріот відсутній клітинний центр. Для них не типові внутріклітинні переміщення цитоплазми і амебоїдний рух. Час, необхідний для утворення двох дочірніх клітин із материнської (час генерації), порівняно малий і обчислюється десятками хви­лин. Прокаріотичні клітини не діляться мітозом. До цього типу клітин відносяться бактерії і синьо-зелені водорості.

Еукаріотичний тип клітинної організації представлений двома підтипами. Особливістю організмів найпрос­тіших є те, що вони, виключаючи колоніальні форми, в структур­ному відношенні є клітиною, у фізіологічному – повноцінною особиною. У зв’язку

з цим у клітинах деяких найпростіших є мі­ніатюрні утворення, які виконують на клітинному рівні функції органів, апаратів і систем органів багатоклітинного організму (цитостом, цитофарингс і порохівниця, скоротливі вакуолі, гене­ративне і вегетативне ядра інфузорій).

Висока впорядкованість внутрішнього вмісту еукаріотичної клітини досягається шляхом компартменталізації її об’єму – підрозділи на “осередки”, відмінні деталями хімічного (фермент­ного) складу.

Компартменталізація сприяє просторовому розділенню речо­вин або процесів у клітині.

Відмітні ознаки проеукаріотичних клітин

Ознака

Прокаріоти

Еукаріоти

Цитоплазматична мембрана

Є

Є

Клітинна стіна

Є

У тварин немає, у рос­лин є

Ядерна оболонка

Немає

Є

Мітохондрії

Немає

Є

Комплекс Гольджі

Немає

Є

Ендоплазматична мережа

Немає

Є

Лізосоми

Немає

Є

Мезосоми

Є

Немає

Рібосоми

Є

Є

Хромосоми

Ні (кільцева

Набір хромосом

Спосіб розмноження

Молекула ДНК)

(ДНК+ білок)

Прямий розподіл

Мітоз

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ВІДМІТНІ ОЗНАКИ ПРО – І ЕУКАРІОТИЧНИХ КЛІТИН – ПРИНЦИПИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КЛІТИНИ - Довідник з біології