Відносна атомна маса, молекулярна маса, формульна маса

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

1. Основні хімічні поняття. Речовина

1.6. Відносна атомна маса, молекулярна маса, формульна маса

Теоретична хімія має справу з атомами і молекулами, і вираження їхньої маси у грамах для розрахунків є незручним. Так, абсолютна маса атома Гідрогену становить 1,673 -10-24 г, атома Сульфуру – 5,31 – 10-23 г, Оксигену – 2,667 – 10-23 г, Карбону – 1,994 – 10-23 г. У хімії прийнято використовувати відносні атомні та відносні молекулярні маси. Для цього

було введено поняття універсальної атомної одиниці маси (а. о. м.), Да1. Вона становить 1/12 частини маси нукліда Карбону-122:

Відносна атомна маса, молекулярна маса, формульна маса

Де mа(C) – абсолютна маса атома Карбону.

Відносна атомна маса Аr – це фізична величина, що визначається відношенням маси атома елемента до 1 а. о. м. Вона показує, у скільки разів маса даного атома більша за 1/12 маси атома Карбону-22:

Відносна атомна маса, молекулярна маса, формульна маса

Де mа(Х) – абсолютна маса атома елемента X.

Наприклад:

Відносна атомна маса, молекулярна маса, формульна маса

Відповідно відносна молекулярна маса Мr – це фізична величина, що дорівнює відношенню маси молекули речовини

до 1 Да. Вона показує, у скільки разів маса молекули даної речовини більша за атомну одиницю маси; визначається сумою відносних атомних мас елементів, з яких складається молекула речовини, з врахуванням кількості атомів кожного елемента, що входить до складу молекули:

Відносна атомна маса, молекулярна маса, формульна маса

Поняття відносна молекулярна маса більш коректно використовувати для сполук молекулярної будови. Однак існує багато складних речовин, що мають атомну і йонну будову. Найменшими частинками речовини в них є відповідно атоми і йони. А тому для таких речовин більш прийнятий термін відносна формульна маса.

Відносна формульна маса – це відносна маса формульної одиниці речовини.

Розрахунок проводять аналогічно до розрахунку відносної молекулярної маси:

Відносна атомна маса, молекулярна маса, формульна маса

Зауважимо, що Відносна атомна маса, молекулярна маса, формульна маса – у хімічних розрахунках масою електрона нехтують.

Відносна атомна маса, молекулярна маса, формульна маса

Для практичного розрахунку хімічних реакцій, щоб визначити масове співвідношення речовин, використовують поняття “кількість речовини”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Відносна атомна маса, молекулярна маса, формульна маса - Довідник з хімії