Відносна атомна маса

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

Розділ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗАКОНИ ХІМІЇ

§ 1.4. Відносна атомна маса

Сучасні методи дослідження дають змогу визначити надзвичайно малі маси атомів з високою точністю. Наприклад, маса атома гідрогену становить 1,674 ∙ 10-27 кг, оксигену – 2,667 ∙ 10-26 кг, карбону – 1,993 ∙ 10-26 кг.

У хімії традиційно використовуються не абсолютні значення атомних мас, а відносні. У 1961 р. за одиницю атомної маси було прийнято атомну одиницю маси (скорочено а. о. м.). що являє собою 1/12 частину маси атома ізотопу карбону 2С.

Більшість хімічних елементів містять атоми з різною масою (див. ізотопи, § 2.4). Тому відносною атомною масою Аr хімічного елемента називається величина, що дорівнює відношенню середньої маси атома природного ізотопічного складу елемента до Відносна атомна маса маси атома карбону 12С.

Відносні атомні маси1 елементів позначають Аr де індекс r – початкова буква англійського слова relative – “відносний”. Записи А(Н), А(O), А(С) означають: відносна атомна маса гідрогену, відносна атомна маса оксигену, відносна атомна маса карбону. Наприклад:

Відносна атомна маса

Відносна атомна маса – одна з основних характеристик хімічного елемента. Сучасні значення відносних атомних мас наведено в періодичній системі елементів Д. І. Менделєєва.

1 Замість терміна “відносна атомна маса” можна використовувати термін “атомна маса”, що виник історично.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Відносна атомна маса - Довідник з хімії