Відокремлені обставини, виражені дієприслівниками і дієприслівниковими зворотами – Речення з відокремленими членами

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Речення з відокремленими членами

Відокремлені обставини, виражені дієприслівниками і дієприслівниковими зворотами

1. Відокремлюються комами:

А) дієприслівникові звороти незалежно від місця. Вони означають додаткову дію і в реченні виступають обставинами способу дії, часу, причини, умови, допусту. Корнелюк біг, Тремтячи від несамовитого гніву (О. Довженко). Осінь, увйшовши у свої права, повелась спочатку суворо, все чогось хмурилась, сльозилась, а потім пом’якшала (Ю. Збанацький). Хлопець не спав, Думаючи

про райську квітку щастя (Б. Лепкий). Не поклонившись до землі, і гриба не знайдеш (Народна творчість). Бажаючи плакати, я смішу інших (П. Гулак-Артемовський);

Б) два або більша кількість одиничних дієприслівників. Повечерявши, благословившись, біжу назад у будинок (Марко Вовчок). Марко, Мліючи, заточуючись, падаючи і знову підводячись, як міг, пішов до соняшників (М. Стельмах);

В) одиничний дієприслівник, який означає додаткову дію, час, причину, умову, а не спосіб дії. Вози, Проїжджаючи, глухо, тоскно скрипіли (О. Гончар). Утомившись, вони Забирались на біле каміння і лячно зазирали звідти у прірву (М. Коцюбинський). Але:

Я ішов Не обертаючись (В. Дрозд). Лінивий Сидячи спить, Лежачи робить (Народна творчість).

2. Два дієприслівники чи дієприслівникові звороти, з’єднані неповторюваними сполучниками і, або, комою між собою не розділяються. Упоравшися з Кодаком і діждавши з Січі ще три тисячі товариства, Сулема через два тижні підняв своє військо до походу (А. Кащенко).

3. Дієприслівник і дієприслівниковий зворот, які стоять після сполучника, відділяються від нього комою, якщо їх можна переставити в інше місце в реченні. Собака теж зробився невеселий і, Покрутившись, знехотя потюпав геть (О. Довженко). Толя хотів іти додому, але, зачувши ці слова, навіть зійшов униз до хлопців (В. Винниченко).

Після сполучника А кома ставиться, якщо попереду є заперечення. Більшість птахів не лишаються у нас зимувати, А, вивівши потомство, летять у теплі краї. Але: Джериха скинула намітку й почала її згортувать, А згорнувши намітку, помогла синові складать білу празникову свиту дрібними фалдами (І. Нечуй-Левицький).

4. Не відокремлюються комами дієприслівникові звороти, якщо:

А) вони тісно пов’язані за змістом із присудком. Доповідач промовляв Не заглядаючи в записи;

Б) вони починаються підсилювальною часткою І (й). Можна бачити деякі зорі І не дочекавшись темряви;

В) вони стали фразеологізмами: Бігти не чуючи ніг, сидіт и склавши руки, тікат и не пам’ятаючи себе, працювати не покладаючи рук, говорити не переводячи духу й под. Так хіба нам сидіти Згорнувши руки…! (П. Куліш);

Г) на їх основі утворилися вирази Починаючи з (такого-то часу), виходячи з (=на підставі), зважаючи на (=в залежності від) І под. Починаючи З кінця квітня Євген перейшов у листах до Марини на українську мову (Б. Антоненко – Давидович). Але: У статті все треба змінити, Починаючи з головного.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Відокремлені обставини, виражені дієприслівниками і дієприслівниковими зворотами – Речення з відокремленими членами - Довідник з української мови