Відокремлені уточнювальні члени речення – Речення з відокремленими членами

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Речення з відокремленими членами

Відокремлені уточнювальні члени речення

Уточнювальними називаються такі члени речення, які уточнюють, пояснюють, конкретизують ті члени речення, після яких вони стоять. Вони відповідають на питання хто саме? який саме? де саме? коли саме? як саме? й т. ін.

Уточнюватися можуть будь-які члени речення:

А) Підмети. Як кремінь і криця, стялись роди – Гутенюки з Палійчуками… (М. Коцюбинський);

Б) Присудки. ЛЕксика – це всі слова мови, Цебто словниковий склад мови (підручник).

Хома стояв у хаті високий, Під стелю… (М. Коцюбинський);

В) Означення (можуть приєднуватися за допомогою сполучників Хоч, навіть якщо). І от залишився від нього Високий, широченний, Обхватів на вісім, корч (В. Близнець). Останні, Хоч і не дуже приємні, новини зацікавили нас. Актуальна, Навіть якщо і не нова, проблема заслуговує на увагу;

Г) Додатки (найчастіше приєднуються словами Крім, окрім, опріч, особливо, зокрема, за винятком, включаючи, замість, на відміну від Тощо). Іншого виходу, Окрім утечі, У друзів не залишалося (Ю. Яновський). Опріч Гафійки, було ще два наймити (М. Коцюбинський). З давніх-давен вишитий

рушник, крім утилітарного призначення, був високою ознакою народного характеру, Зокрема майстерності і вправності, працьовитості й гостинності (журнал). Замість утіхи, Чіпка похвалився їй своїм горем та трохи сам не заплакав (Панас Мирний);

Г) Обставини місця, часу, способу дії. … За ставком, На другому горбі, ховалася в деревах церква (М. Коцюбинський). Ось у цьому селі Року Божого 1949, Місяця січня, шостого дня, якраз у ніч перед Різдвом, судилося мені з’явитися на світ (М. Луків). Але: Поет Микола Луків народився 6 січня 1949 року (нема уточнення). Це відчуття надходить раптово, ні з того ні з сього… (Є. Гуцало).

Уточнювальні члени речення можуть приєднуватися словами Тобто, цебто, себто, Або (= тобто), чи (= тобто), а саме, інакше, особливо, в тому числі, як кажуть і под. Маркіян знову ж був таким і таким, Тобто повното протилежністю батька (І. Вільде). Старий, Або Верхній, город після Хмельниччини безлюДовав (П. Куліш). Але: 3 тим чоловіком вони сходились нечасто і більше сварились або кепкували обопільно (Ю. Мушкетик) (Або ≠тобто). У стилі художньої літератури, Інакше в художньому, чи художньо-белетристичному, стилі, віддзеркалюється все багатство національної мови (підручник). У жодне з наступних видань І. Франка, В тому числі і в п’ятдесятитомне, не включались “Великі роковини” (Ф. Погребенник).

Уточнювальні члени речення вимовляються з дещо зниженою інтонацією, а на письмі виділяються комами, тире або дужками. На самій горі, Понад шляхом, маячив білий стовп (О. Гончар). А потім пізно, Уже вночі, в хаті в Тихона було повно людей (А. Головко). У неї Було чорне, аж до синяви, волосся… (В. Сосюра). Усі четверо – Хірург, і асистент, і сестри – ствердливо хитнули головами й одвернулися схвильовані (О. Довженко). Однією з характерних рис української літературної мови є її милозвучність (Евфонічність).

Зверніть увагу!

1. Додаток із прийменником замість не відокремлюється, якщо він ужитий у значенні заміщення. Сьогодні він чергував Замість (= за) сусіда. Замість віри, й надії, і любові панують безвір’я, відчай, ненависть, заздрість і мерзота (І. Вишенський).

2. Слова зокрема і наприклад можуть:

А) бути вставними (їх можна вилучити з речення, не порушуючи структури, а тому слід відокремлювати). До старослов’янізмів належать, Зокрема, такі слова, як раб, юний, приязнь, братство, вчитель, святиня, грядущий, благословенний, воскресити, небеса, чудеса тощо. Більшість індивідуальних неологізмів не стає надбанням активної лексики, хоч часом трапляється й таке. Відомі, Наприклад, неологізми І. Верхратського – звіт, І. Франка – чинник;

Б) приєднувати уточнювальні члени речення, які відокремлюються разом із словами зокрема і наприклад. Особливо виразними стають стилістичні можливості метафори в поєднанні з іншими тропами, Зокрема з порівняннями. Часом антитеза становить собою дуже поширене речення чи навіть цілий твір, Наприклад вірш, із протиставленням двох частин;

В) стояти після узагальнювального слова перед однорідними членами речення (перед словами зокрема і Наприклад ставиться кома, а після них – двокрапка). Неабияку експресивність мають звуконаслідувальні слова, Зокрема: гультяй, телепень, човгати, шастати, теревенити, ахкати, ойкати, хрусь, трісь, бах і т. ін. Неологізми виникають у мові весь час. Це нові слова зі сфери науки, літератури, мистецтва, Наприклад: алгоритм, вірусологія, нейрокібернетика, поп-арт.

(Приклади наведені за матеріалами книги О. Пономарева “Стилістика сучасної української мови”)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Відокремлені уточнювальні члени речення – Речення з відокремленими членами - Довідник з української мови