Відокремлені уточнюючі члени речення – Просте речення

Словосполучення

Просте речення

Відокремлені уточнюючі члени речення

Уточнюючими називаються члени речення, які уточнюють, пояснюють, конкретизують ті члени речення, після яких вони стоять. Уточнюючі члени речення відповідають на питання хто саме? який саме? де саме? коли саме? як саме? та ін.

Уточнюватися можуть будь-які члени речення, але найчастіше – обставини, особливо місця і часу:

Відокремлені уточнюючі члени речення   Просте речення

Уточнюючі члени речення можуть приєднуватися словами тобто, цебто, себто, або (= тобто), чи (= тобто), а саме, інакше,

особливо, зокрема, як кажуть і под.

Слід відрізняти розділовий неповторюваний сполучник або, розділовий повторюваний сполучник або… або і слово або, яке приєднує прикладку, уточнюючі члени речення; у першому випадку кома не ставиться, у двох інших – ставиться:

Щоб зазирнути у майбутнє, послуговувались у дівочих ворожіннях і чоботом, який перекидали через паркан або через дах хати (Г. Скрипник).

Хлопці, щоб не заважати в хаті, вчились або в клуні, або в садку, або деінде (За М. Коцюбинським).

Епітети, або художні означення, широко вживаються у фольклорі як виражально-зображальні засоби мови.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Відокремлені уточнюючі члени речення – Просте речення - Довідник з української мови