Відповідальність міжнародно-правова

Відповідальність міжнародно-правова – обов’язок суб’єкта міжнародного права відшкодувати шкоду, заподіяну ним іншому суб’єкту міжнародного права. В. м.-п. виникає в разі порушення норм міжнародного права, договірних зобов’язань. Може бути абсолютною або заснованою на вині суб’єкта. Абсолютна В. м.-п. передбачає обов’язок відшкодувати матеріальні збитки, яких було завдано без порушення міжнародного права. Передбачена міжнародним договором (Конвенцією про міжнародну відповідальність за шкоду, заподіяну космічними об’єктами, 1972). Сучасне міжнародне право кваліфікує протиправні дії як правопорушення (делікти міжнародні) і злочини міжнародні. Злочином є порушення фундаментальних обов’язків, які мають життєво важливе значення для захисту інтересів міжнародного співтовариства в цілому (агресія, геноцид, глобальні екологічні посягання тощо). Політична і матеріальна відповідальність – види В. м.-п.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Відповідальність міжнародно-правова - Довідник з правознавства