Відповідальність підприємств

Відповідальність підприємств – зобов’язання юридичних осіб (підприємств, організацій, установ) відповідати за свої дії. Основні сфери В. п.: 1) дотримання зобов’язань перед партнерами і працівниками; 2) виконання зобов’язань перед бюджетом; 3) дотримання правил взяття на облік і ведення готівки; 4) відповідальність за приховування виручки в іноземній валюті; 5) дотримання дисципліни щодо обов’язкових платежів до державних позабюджетних фондів; 6) дотримання вимог податкового законодавства; 7) відповідальність за якість і безпеку товарів (послуг, робіт); 8) дотримання стандартів; 9) відповідальність у сфері будівництва; 10) відповідальність за використання земель та інших природних ресурсів; 11) відповідальність за порушення митних правил і процедур; 12) відповідальність за шкоду, заподіяну працівникам підприємства, та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Відповідальність підприємств - Економічний словник