ВІДПОВІДІ ДО ПЕРЕВІРОЧНИХ ТЕСТІВ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ВІДПОВІДІ ДО ПЕРЕВІРОЧНИХ ТЕСТІВ

Тест 1. Механіка. Основи кінематики.

1. А; 2. Б; 3. В; 4. Г; 5. В; 6. Б; 7. А; 8. В; 9. Г; 10. Б; 11. Б; 12. А; 13. А; 14. Б; 15. 1-Д; 2-В; 3-А; 4-Б; 16. 1-Д; 2-Г; З-В; 4-Б; 17. 5 м/с; 18. 1,3 м; 19. 27,5 м; 20. 12 м.

Тест 2. Основи динаміки.

1. А; 2. Б; 3. В; 4. В; 5. Б; 6. Б; 7. А; 8. В; 9. Б; 10. Г; 11. Г; 12. Б; 13. В; 14. Б; 15. 1-Б; 2-Г; З-Д; 4-А; 16. 1-В; 2-Б; З-А; 4-Д; 17. 1 кН; 18.1см; 19.2,4 м/с2; 20.0,04.

Тест 3. Закони збереження в механіці.

1. В; 2. А; 3. Б; 4. А; 5. Г; 6. Б; 7. Г; 8. Г; 9. А; 10. В; 11. Б; 12. А; 13. В; 14. В; 15. 1-В; 2-Д; З-Г; 4-Б; 16. 1-В; 2-Д; З-А; 4-Б; 17.1м/с; 18. ЗМВт; 19.88%; 20. 20 Дж, 60 Дж.

Тест

4. Основи молекулярно-кінетичної теорії.

1. В; 2. А; 3. Б; 4. Б; 5. Б; 6. А; 7. Б; 8. А; 9. Г; 10. Г; 11. А; 12. В; 13-А; 14. Г; 15.1-В; 2-Д; З-Г; 4-А; 16.1-Б; 2-В; З-А; 4-Д; 17. 1,5 дм3; 18. 200 моль; 19. 0,2 кг/м3; 20. 282 К.

Тест 5. Основи термодинаміки.

1. А; 2. В; 3. Г; 4. Б; 5. В; 6. Г; 7. А; 8. В; 9. Б; 10. В; 11. А; 12. Б; 13. В; 14. А; 15. 1-Д; 2-В; З-А; 4-Г; 16. 1-А; 2-Д; З-Б; 4-В; 17. 0,032 кг/моль; 18. 6,1 МДж; 19. 13,7 кДж; 20. 32,5.

Тест 6. Електричне поле.

1. В; 2. В; 3. Б; 4. А; 5. Г; 6. А; 7. Б; 8. Г; 9. Г; 10. В; 11. Б; 12. А; 13. Б; 14. А; 15. 1-Г; 2-Б; З-А; 4-Д; 16. 1-Г; 2-А; З-Б; 4-Д; 17. 1,7 м; 18. 0,3 м; 19. 0,1 пКл; 20. 1,1 МВ/м.

Тест 7. Закони постійного струму.

1. А; 2. Г; 3. В; 4. А; 5. А; 6. В; 7. Г; 8. В; 9. Б; 10. Б; 11. А; 12. Г; 13. Г; 14. Б; 15. 1-Д; 2-Г; З-Б; 4-В; 16. 1-Б; 2-А; З-Д; 4-Г; 17.5,2 В; 18.10м;

19.4 0м; 20. 1,68 В.

Тест 8. Магнітне поле.

1. В; 2. Б; 3. Г; 4. Б; 5. В; 6. А; 7. Б; 8. А; 9. А; 10. Г; 11. Б; 12. Б; 13. Б; 14. Г; 15.1-Г; 2-А; З-Б; 4-В; 16.1-Г; 2-А; З-Д; 4-Б; 17.39°; 18. 6,6 м; 19. 5 мТл; 20. 45°.

Тест 9. Електричний струм у різних середовищах.

1. В; 2. Г; 3. Б; 4. А; 5. В; 6. В; 7. Б; 8. Г; 9.А; 10. Б; 11. А; 12. Г; 13. Б; 14. Б; 15. 1-Г; 2-Д; 3-А; 4-Б; 16. 1-Б; 2-А; З-Д; 4-В; 17. 4 кВт; 18.0,6 кг; 19. 12,6 хв; 20.2 мм.

Тест 10. Електромагнітна індукція.

1. Г; 2. В; 3. Б; 4. А; 5. Г; 6. В; 7. В; 8. Б; 9. А; 10. Г; 11. А; 12. А; 13. В; 14. А; 15. 1-Г; 2-А; З-Б; 4-Д; 16. 1-Г; 2-В; З-А; 4-Б; 17. 0,5 м; 18. 1,4 Тл; 19. 50 кДж/м3; 20. 5.

Тест 11. Механічні коливання і хвилі.

1. Г; 2. Г; 3. В; 4. Б; 5. Б; 6. А; 7. Б; 8. Б; 9. А; 10. В; 11. В; 12. А; 13-А; 14. Г; 15. 1-Б; 2-Д; З-Г; 4-В; 16. 1-В; 2-А; З-Д; 4-Г; 17. 1,7 м/с2; 18. 1,62 м/с2; 19. 2,81 Дж, 3,75 м/с; 20. З м/с.

Тест 12. Електромагнітні коливання.

1. Г; 2. В; 3. В; 4. В; 5. А; 6. А; 7. Г; 8. А; 9. Б; 10. Б; 11. Б; 12. В; 13. В; 14. В; 15. 1-В; 2-Б; З-А; 4-Г; 16. 1-Д; 2-А; З-Б; 4-В; 17. 1,6 мм; 18. 1,12 Гн; 19. 800нФ; 20. 71В.

Тест 13. Електромагнітні хвилі.

1. Г; 2. А; 3. В; 4. В; 5. Г; 6. А; 7. В; 8. Б; 9. Б; 10. В; 11. Г; 12. А; 13. В; 14. А; 15. 1-Г; 2-А; З-Б; 4-Д; 16. 1-Г; 2-В; З-Б; 4-А; 17. 750 м; 18. 200 м; 19.13 см; 20.87,5 пФ.

Тест 14. Світлові явища.

1. Б; 2. В; 3. В; 4. Б; 5. А; 6. В; 7. Г; 8. Г; 9. Г; 10. А; 11. А; 12. В; 13.А; 14. В; 15. 1-Д; 2-Г; З-А; 4-Б; 16. 1-Д; 2-В; З-Б; 4-Г; 17. 0,84 м; 18. -0,1 м; 19. 4,5 м; 20. 12 мм.

Тест 15. Світлові кванти.

1. Г; 2. А; 3. В; 4. Г; 5-А; 6. В; 7. В; 8. В; 9. В; 10. А; 11. В; 12. А; 13. Б; 14. Г; 15. 1-Б; 2-А; З-В; 4-Д; 16. 1-Д; 2-А; З-Г; 4-Б; 17. 650 км/с; 18. 94,4 нм; 19. 910 км/с; 20. 2 еВ.

Тест 16. Атом та атомне ядро.

1. Б; 2. А; 3. Г; 4. Б; 5. В; 6. В; 7. Г; 8. Г; 9. А; 10. Б; 11. А; 12. А; 13. А; 14. В; 15. 1-Б; 2-А; З-Д; 4-В; 16. 1-Г; 2-Б; З-А; 4-В; 17.486нм; 18.4діб; 19.4,4пДж; 20.5,3 кг.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ВІДПОВІДІ ДО ПЕРЕВІРОЧНИХ ТЕСТІВ - Довідник с фізики