Відрахування до фондів соціального захисту

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ VI.

ОБЛІК ТРУДОВИХ ЗАТРАТ, ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І РОЗРАХУНКІВ З РОБІТНИКАМИ І СЛУЖБОВЦЯМИ

6.7. Відрахування до фондів соціального захисту

До фондів соціального захисту відносяться: Пенсійний фонд; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Згідно з Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.03 № 1058-ІУ, страхові внески до солідарної системи пенсійного забезпечення роботодавці нараховують на суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України “Про оплату праці”,

виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги з тимчасової непрацездатності.

Страхові внески до накопичувального Пенсійного фонду нараховуються на всі суми сукупного оподатковуваного доходу.

Страхувальники перераховують нараховані внески до Пенсійного фонду одночасно з отриманням коштів у банку на видачу заробітної плати, але не пізніше ніж через 20 днів після закінчення базового періоду незалежно від виплати заробітної плати (доходу) на суми яких нараховуються страхові внески. Базовим періодом для страхувальників-підприємств є місяць.

У разі одержання товарів (послуг) або будь-яких інших матеріальних цінностей в рахунок нарахованого доходу за виконання трудових обов’язків сплата страхових внесків має бути здійснена не пізніше останнього робочого дня базового звітного періоду.

Розмір страхових внесків до солідарного та накопичувального фонду встановлюється Верховною Радою України окремо для страхувальників та застрахованих осіб за результатами актуарних розрахунків при затвердженні закону про Державний бюджет України на наступний рік.

Страхові внески до Пенсійного фонду не включаються до складу податків, інших обов’язкових платежів, що складають систему оподаткування і на них не поширюється податкове законодавство.

У 2007 р. підприємства і організації всіх форм власності, а також суб’єкти підприємницької діяльності нараховують ці внески у розмірі 33,2 % від нарахованої зарплати. Підприємства всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де інваліди становлять більше 50 % чисельності, до Пенсійного фонду перераховують 4 %. Із заробітної плати фізичних осіб, що працюють на умовах трудового договору (контракту), або забезпечують себе роботою самостійно вираховується у цей фонд 0,5-2 % (0,5 % із заробітної плати, що не перевищує прожитковий мінімум для працездатної особи та – 2 % із заробітної плати, що перевищує прожитковий мінімум для працездатної особи).

Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18.01.01 № 2240-ІІІ передбачено, що роботодавці у 2007 р. перераховують у цей фонд 1,5 % від сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, а з найманих постійних працівників із суми оплати праці, що включає основну та додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб за ставками 0,25, 0,5 та 1 %, залежно від категорії працівника та підприємства (табл. 6.8).

Згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03.00 № 1533-ІІІ до Фонду загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття роботодавці перераховують 1,3 % від сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, а з найманих постійних працівників із сум оплати праці, які підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб вираховується 0,5 %.

Розмір внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням та на загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття щорічно уточнюється внесенням змін у Закон України “Про розмір внесків на деякі види обов’язкового державного соціального страхування” від 11.01.01 № 2213-ІІІ і відповідні закони.

Не нараховуються внески на соціальне страхування за договорами цивільно-правового характеру, що не пов’язані з виконанням робіт, послуг (плата за оренду активів, договір купівлі-продажу, договір займу, винагорода за ліцензійною угодою тощо).

Нараховані суми до Пенсійного фонду та Фонди обов’язкового соціального страхування вносяться суб’єктами підприємницької діяльності при одержанні в банках коштів на виплату заробітної плати. Платники, що видають зарплату з виручки, належні до сплати до цих фондів суми перераховують наступного дня після виплати працівникам заробітної плати.

Розміри внесків роботодавців та найманих працівників у фонди соціального страхування та податку з доходів фізичних осіб у зведеному вигляді на 2007 рік наведено в табл. 6.9.

Таблиця 6.9.

Нарахування на заробітну плату та вирахування у 2007 р.

(без урахування пільг та звільнень)

Відносини

Ставки податку у відсотках до заробітної плати

Пенсійний

Фонд

Фонд соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності

Фонд соціального страхування на випадок безробіття

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

Податок з доходів фізичних осіб і

З громадян1

Нарахування

Утримання

Нарахування

Утримання

Нарахування

Утримання

Нарахування

Утримання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Загальна категорія працівників

Трудові

33,2

0,5-2

1,5

0,5-12

1,3

0,5

За

Шкалою

15 з урахуванням пільг

Цивільно-правові

33,2

0,5-2

2,0*

1,8*

15 з урахуванням пільг

Працюючі

Пенсіонери

33,2

0,5-2

1,5

0,5-1

1,3

За

Шкалою

15 з урахуванням пільг

Допомога по вагітності і пологах та при народженні дитини

Допомога по догляду за дитиною до

3-х років3

33,2

0,5-2

Вихідна допомога при виході на пенсію

15 з

Урахуванням пільг

Допомога з тимчасової непрацездатності, регресні виплати

33,2

0,5-2

15 з

Урахуванням пільг

Компенсація за невикористану відпустку при звільненні

33,2

0,5-2

1,5

0,5-1

1,3

0,5

За

Шкалою

15 з

Урахуванням пільг

Інваліди

Трудові

33,2

0,5-2

1,5

0,5

0,5

За

Шкалою

15 з

Урахуванням пільг

Цивільно-правові

33,2

0,5-2

2,0*

1,8*

15 з

Урахуванням пільг

Підприємства й організації УТОГ і УТОС

Інваліди

4

0,5-2

0,5

0,25

0,5

50%

За

Шкалою

15 з

Урахуванням пільг

Інші працівники

33,2

0,5-2

0,5

0,5-1

0,5

50%

За

Шкалою

15 з

Урахуванням пільг

Підприємства громадських організацій інвалідів

Інваліди

4

0,5-2

0,7

0,5-1

0,5

50%

За

Шкалою

15 з

Урахуванням пільг

Інші працівники

33,2

0,5-2

1,5

0,5-1

1,3

0,5

50%

За

Шкалою

15 з

Урахуванням пільг

1 Ставка податку на перехідний період 2004-2006 р. – 13 %.

2 0,5 % із зарплати, що не перевищує прожитковий мінімум та 1 % із зарплати, що перевищує прожитковий мінімум для працездатної особи.

3 Нарахування та відрахування здійснюються з 1 січня 2005 року за рахунок Фонду.

*Добровільні засади.

Згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.99 № 1105-14, підприємства відраховують кошти у фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Об’єктом для нарахування у цей фонд, як і в інші фонди (за винятком пенсійного) є суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, на інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”, які підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб. За високі та низькі рівні травматизму на підприємстві розмір внесків може збільшуватись чи відповідно зменшуватись до 50 %. Загальна шкала розміру внесків у цей фонд наведена в табл. 6.10 та 6.11.

Таблиця 6.10.

Загальна шкала внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві*

Клас професійного ризику виробництва

Страховий тариф у відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників

Клас професійного ризику виробництва

Страховий тариф у відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників

1

0,66

35

1,68

2

0,67

36

1,76

3

0,68

37

1,77

4

0,69

38

1,86

5

0,70

39

1,87

6

0,72

40

1,89

7

0,73

41

1,90

8

0,75

42

1,93

9

0,76

43

1,95

10

0,78

44

2,00

11

0,80

45

2,01

12

0,82

46

2,09

13

0,83

47

2,14

14

0,85

48

2,16

15

0,90

49

2,18

16

0,94

50

2,35

17

0,96

51

2,37

18

1,03

52

2,42

19

1,06

53

2,44

20

1,07

54

2,47

21

1,08

55

2,56

22

1,09

56

2,64

23

1,16

57

2,91

24

1,20

58

2,92

25

1,23

59

3,00

26

1,29

60

3,38

27

1,35

61

3,66

28

1,41

62

3,80

29

1,48

63

4,09

30

1,50

64

4,30

31

1,51

65

6,51

32

1,55

66

6,62

33

1,56

67

13,6

34

1,67

* Добровільно застраховані особи сплачують до фонду одну мінімальну зарплату (інваліди 0,5), встановлену на день сплати страхового внеску.

Віднесення виробництв до класів професійного ризику визначено постановою Кабінету міністрів України від 13 вересня 2000 року № 1423 з наступними змінами. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.04 № 1112.

Суб’єкти господарської діяльності сплачують страхові внески за наведеними в табл. 6.9 тарифами, якщо обсяг робіт (послуг) за вказаними галузями економіки перевищує 50 % загальних обсягів їх робіт (послуг).

Сумарна заробітна плата за місяць для визначення страхових виплат за всіма видами соціального страхування враховується у межах максимальної величини заробітної плати (доходу), з яких сплачуються страхові платежі до фондів державного соціального страхування. Починаючи з 2004 року максимальний розмір заробітної плати з якої нараховуються внески до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування встановлюється на рівні величини семи середніх заробітних плат, що склалася в попередньому календарному році. Проте вона може уточнюватись при прийнятті Закону України “Про державний бюджет” на відповідний рік. Якщо працівник отримує заробітну плату вищу ніж зазначена, то з суми перевищення не стягуються і на суму перевищення ці внески не нараховуються. Максимальна величина заробітної плати (доходу), з якого сплачуються страхові платежі до фондів державного соціального страхування за періодами наведена в табл. 6.12.

Таблиця 6.11.

Страхові тарифи для окремих галузей економіки без зміни класів

Професійного ризику

Клас професійного ризику виробництва

Галузь економіки

Страховий тариф у відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників

24

Обслуговування сільського господарства, господарське управління сільським господарством

0,5

22

Сільське господарство

0,2

59

Відкритий видобуток руд чорних металів, видобуток та збагачення нерудної сировини для чорної металургії

2,1

Таблиця 6.12.

Максимальна величина заробітної плати (доходу), з яких сплачуються страхові платежі до фондів державного соціального страхування

Дата

Сума, грн.

З 01.03.01

1600,00

3 01.03.02

2200,00

З 01.06.03

2660,00

3 01.01.04

1 січня 2004 року – 7 середніх заробітних плат у галузі національної економіки, але не менше 2660 грн.

3 01.01.05

4100,00

З 01.01.06

4830,00

3 01.04.06

4960,00

З 01.10.06

5050,00

3 01.01.07

525,00 ∙ 15 =7875,00

3 01.04.07

561,00 ∙15 = 8415,00

З 01.10.07

568,00 ∙ 15 = 8520,00

Всі підприємства, які мають штатних працівників, сплачують комунальний податок. Декретом Кабінету Міністрів України визначено, що величина комунального податку встановлюється місцевими органами влади, але не більше 10 % від неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. У Чернігівській області комунальний податок визначено в розмірі 10 % від неоподатковуваного мінімуму на середньооблікового штатного працівника (17 грн. ∙ 0,1 = 1,70 грн.). Ці витрати відносяться на відповідні рахунки витрат.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Відрахування до фондів соціального захисту - Бухгалтерський облік