Відстань між мимобіжними прямими

Геометрія

Стереометрія

Відстань між мимобіжними прямими

Спільним перпендикуляром до двох мимобіжних прямих називається відрізок із кінцями на цих прямих, перпендикулярний до кожної з них.
Теорема. Дві мимобіжні прямі мають спільний перпендикуляр, і до того ж тільки один. Він є спільним перпендикуляром до паралельних площин, які проходять через ці прямі.
Відстанню між мимобіжними прямими називається довжина їхнього спільного перпендикуляра.
Відстань між мимобіжними прямими знаходять:
як відстань між паралельними

площинами, що проходять через ці прямі;
як відстань від однієї із цих прямих до площини, що паралельна їй і проходить через другу пряму.
Приклад
На рисункуВідстань між мимобіжними прямими – куб з ребром а.
Відстань між мимобіжними прямими
1) Відстань міжВідстань між мимобіжними прямими і BC – a.
Cпільний перпендикуляр до цих мимобіжних прямих – CD.
2) Відстань між Відстань між мимобіжними прямими і BD – Відстань між мимобіжними прямими.
Cпільним перпендикуляром до С1С і BD є СО.
3) Відстань між Відстань між мимобіжними прямими і Відстань між мимобіжними прямими – а. Спільним перпендикуляром до AA1 і B1C є.
4) Відстань між Відстань між мимобіжними прямими іВідстань між мимобіжними прямими – a. Відстань між паралельними площинами – Відстань між мимобіжними прямими.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Відстань між мимобіжними прямими - Довідник з геометрії