Відвід у судочинстві

Відвід у судочинстві – усунення з цивільного, кримінального або арбітражного процесу його учасників за наявності обставин, які виключають участь їх у цій справі. Підстави та порядок В. у с. визначає закон (гл. 4 КПК, гл. 2 ЦПК, ст. 20 Арбітражно-процесуального кодексу). В. у с. може бути заявлений учасниками процесу судді, арбітрові, прокуророві, експертові, перекладачу, секретарю судового засідання, а в кримінальному процесі – також народному засідателю, громадському обвинувачу, слідчому, особі, що провадить дізнання, спеціалісту, громадському

захиснику, захиснику, представникові потерпілого (а також цивільного позивача, цивільного відповідача) за наявності обставин, які виключають їхню участь у справі. Такими обставинами можуть, зокрема, бути: заінтересованість судді, арбітра, народного засідателя, прокурора, слідчого, особи, що провадить дізнання, секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача в результатах справи; попередня участь особи у цій справі в ролі іншого учасника процесу (слідчого, експерта тощо). Особа не може також брати участь у справі, якщо її допитували раніше або вона підлягає допиту як свідок у справі, за винятком законного
представника неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, який може бути допитаний про умови життя і виховання неповнолітнього (ст. 433 КПК). За наявності обставин, що виключають участь її у справі, особа повинна заявити самовідвід. За цих самих обставин інші учасники процесу мають право заявити їй В. у с. Під час попереднього розслідування питання про В. у с. вирішує своєю постановою слідчий або особа, що провадить дізнання, а про В. у с. слідчого чи особи, що провадить дізнання,- прокурор, а про В. у с. прокурора – вищестоящий прокурор. Під час розгляду справи в суді питання про В. у с. вирішує суд або суддя, який одноособово розглядає справу. Якщо В. у с. заявлено одному із суддів або народному засідателеві, то він вирішується іншими суддями без судді, якого відводять; якщо двом суддям або всьому складу суду,- судом у повному складі. В. у с. або самовідвід судді, який одноособово розглядає цивільну чи кримінальну справу, вирішується постановою голови районного (міського) суду, коли В. у с. заявлено голові суду,- постановою голови міжрайонного (окружного) суду, а при розгляді цивільної справи суддею обласного або прирівняного до нього суду – постановою голови цього суду. Питання про В. у с. арбітра вирішується ухвалою голови або заступника голови арбітражного суду. Всі питання, пов’язані з В. у с. і самовідводом, під час судового розгляду вирішуються судом у нарадчій кімнаті.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Відвід у судочинстві - Довідник з правознавства