Використання фенолу. Охорона навколишнього середовища від промислових відходів, що містять фенол

II Семестр

Тема 4. ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Урок 34

Тема уроку. Використання фенолу. Охорона навколишнього середовища від промислових відходів, що містять фенол

Цілі уроку: формувати уявлення учнів про використання фенолу у виробництві інсектицидів, охорону навколишнього середовища від відходів, що містять фенол; розвивати екологічні знання учнів; формувати дбайливе ставлення до природи.

Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок і творчого застосування їх на практиці.

Форми роботи: навчальна

лекція, доповіді учнів.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Актуалізація опорних знань.

Мотивація навчальної діяльності

Фронтальна робота

Експрес-опитування

1. Застосування гідроксисполук Метанол (метиловий спирт) CH3OH:

– виробництво формальдегіду, мурашиної кислоти;

– розчинник.

Етанол (етиловий спирт) C2H5OH:

– виробництво ацетальдегіду, оцтової кислоти, бутадієну, етерів та естерів;

– розчинник для барвників, лікарських і парфумерних засобів;

– виробництво лікеро-горілчаних виробів;

– дезінфікуючий засіб у медицині;

– пальне для двигунів, добавка

до моторних палив.

Етиленгліколь HOCH2 – CH2OH:

– виробництво пластмас;

– компонент антифризів;

– сировина в органічному синтезі.

Гліцерин HOCH2 – CH(OH) – CH2OH:

– фармацевтична й парфумерна галузі промисловості;

– пом’якшувач шкіри і тканин;

– виробництво вибухових речовин.

Фенол C6H5OH:

– виробництво феноло-формальдегідних смол;

– напівпродукт у органічному синтезі барвників, лікарських препаратів, засобів захисту рослин та ін.

2. Контрольні запитання

1. Скільки ізомерних сполук відповідає формулі C3H8O? Скільки з них належить до алканолів?

А) 4 і 3;

Б) 3 і 3;

В) 3 і 2;

Г) 2 і 2;

Е) 3 і 1.

2. Скільки первинних, вторинних і третинних спиртів наведено нижче?

CH3CH2OH

C2H5CH (CH3)CH2OH

(CH3)3CCH2OH

(CH3)3COH

СН3СН(ОН)С2Н5

СН3ОН

А) Первинних – 3, вторинних – 1, третинних – 1;

Б) первинних – 2, вторинних – 2, третинних – 2;

В) первинних – 4, вторинних – 1, третинних – 1;

Г) первинних – 3, вторинних – 2, третинних – 1.

3. Вид хімічного зв’язку, що визначає відсутність серед гідроксисполук газоподібних речовин (за звичайних умов):

А) іонний;

Б) ковалентний;

В) донорно-акцепторний;

Г) водневий.

4. Назвіть речовину, що утвориться в результаті нагрівання етилового спирту до 140 °С у присутності концентрованої сульфатної кислоти:

А) оцтовий альдегід;

Б) диметиловий етер;

В) діетиловий етер;

Г) етилен;

Д) ацетон.

5. Водень виділяється в реакції:

А) етанол + оцтова кислота;

Б) етанол + Na металевий;

В) етанол + водний розчин NaOH;

Г) етанол + оцтовий альдегід.

6. Фенол не взаємодіє з речовиною, формула якої:

1) HBr;

2) Br2;

3) HNO3;

4) NaOH.

III. Вивчення нового матеріалу

ВИКОРИСТАННЯ ФЕНОЛУ. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ, ЩО МІСТЯТЬ ФЕНОЛ

Міні-конференція

1. Повідомлення учнів

1) Використання фенолу та його похідних

2) Охорона навколишнього середовища від промислових відходів, що містять фенол

2. Застосування одержаних знань. Розв’язання задач

1) Напишіть рівняння для здійснення перетворень:

C2H2 Використання фенолу. Охорона навколишнього середовища від промислових відходів, що містять фенол C6H6 Використання фенолу. Охорона навколишнього середовища від промислових відходів, що містять фенол C6H5Cl Використання фенолу. Охорона навколишнього середовища від промислових відходів, що містять фенол C6H5OH Використання фенолу. Охорона навколишнього середовища від промислових відходів, що містять фенол C6H2(OH)(NO)3

2) як з допомогою хімічного досліду розрізнити гліцерин і фенол одним із реактивів:

А) активний метал;

Б) луг;

В) бромна вода;

Г) хлороводень;

Д) купрум(ІІ) сульфат?

3) Речовина фенетол використовується як проміжний продукт у виробництві органічних барвників. його одержують шляхом нагрівання йодистого етилу з натрій фенолятом. Напишіть рівняння відповідних реакцій і визначте, до якого класу належить фенетол.

4) Натрій пентахлорфенолят використовують як засіб боротьби з бур’янами. Обчисліть масу розчину з масовою часткою речовини 0,8, яку необхідно взяти для обробки 5 га грунту, якщо норма внесення становить 32 кг/га.

ІV. Підбиття підсумків уроку

Оцінювання роботи учнів на уроці.

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Використання фенолу. Охорона навколишнього середовища від промислових відходів, що містять фенол - Плани-конспекти уроків по хімії