Використання основних фондів

Використання основних фондів – цілеспрямоване використання засобів праці в усіх сферах суспільного відтворення. Найбільш узагальненим показником В. о. ф. є фондовіддача (див. Фондовіддача). При обчисленні фондовіддачі основні фонди враховуються за балансовою вартістю (без вирахування зношення) або в середньорічній вартості, або станом на кінець року. Для аналізу рівня В. о. ф. застосовують показник фондомісткості (див. Фондомісткість). На рівні підприємства застосовують і конкретніші показники В. о. ф.: випуск продукції на 1 кв. м площі, на одиницю устаткування, коефіцієнт змінності знарядь праці тощо. За інтенсивного типу відтворення показники фондовіддачі, фондомісткості та інші поліпшуються, що виявляється у випереджальних темпах зростання продукції щодо основних фондів і продуктивності праці щодо темпів зростання як основних фондів, так і продукції. В умовах екстенсивного чи переважно екстенсивного типу відтворення, навпаки, рівень В. о. ф. на макро – та мікрорівні знижується.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Використання основних фондів - Економічний словник