Використання прикметників в описах пейзажу

Тема. Використання прикметників в описах пейзажу. (Вправи 244-247).

Мета. Розвивати уміння дітей визначати рід, число та відмінок прикметників за закінченнями та формою іменників, з якими зв’язані прикметники. Збагачувати активний словниковий запас учнів. Удосконалити уміння учнів використовувати прикметники в описі, уміння робити висновки.

Виховувати спостережливість, любов до природи.

Обладнання: малюнки зимової природи, мовний матеріал, підручник, зошит.

Хід уроку

I. Організація класу. Мотивація навчальної діяльності.

Привітання,

побажання хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

II. Перевірка домашнього завдання (вправа 243).

А) Учні порівнюють вірш Василя Симоненка з картиною О. Шилова. Доводять їх співзвучність.

Б) Читають слова найщирішої дяки бабусі Онисі.

III. Пояснення нового матеріалу.

1. Знайомство із поняттям пейзаж.

– Прочитайте поетичні рядки Андрія Бабенка. Визначте, які слова вжито в переносному значенні.

– Якою ви уявляєте зиму?

– Доведіть, що слова епіграфа до уроку можна вважати заголовком до вірша Андрія Бабенка.

– Спишіть вірш, підкресліть іменники

і зв’язані з ними прикметники. Визначте їх число, рід і відмінок.

2. Каліграфічна хвилинка (за вправою 245).

– Прочитайте і спишіть слова.

– Чи можемо сказати, що вони належать до однієї частини мови?

– Доведіть свою думку.

– Каліграфічно спишіть речення. Підкресліть прикметник, визначте його число, рід і відмінок.

IV. Фізкультхвилинка.

V. Використання прикметників в описах пейзажу.

1. Самостійна робота (за вправою 246).

– Прочитайте текст вправи, визначте тип тексту. Чому ви так думаєте?

– Ви вже знайомі з різними типами текстів. Дійсно, це опис. Описувати можна не тільки предмети, а й приміщення, тварин, зовнішність людини, природу як в літературному, так і в живописному творі. Опис природи – це пейзаж.

Спишіть текст, доповнюючи речення прикметниками.

– Як ви думаєте, чи змінився текст? Чому?

– Розгляньте ілюстрацію на с. 113. Чи відповідає вона змісту і типу тексту (опису природи)?

– Доведіть свою думку.

– Уявіть, що вам потрібно намалювати ілюстрацію до оповідання. Олівці якого кольору ви візьмете? Чому?

2. Робота в зошиті.

VI. Підсумок уроку.

– Що нового ви дізнались на уроці?

– Чого навчились?

– Що найбільше сподобалось?

VII. Домашнє завдання.

1. Вправа 247.

2. Для тих, хто хоче знати більше: прочитайте текст вправи, визначте, які слова, подані в дужках – синоніми чи антоніми. Виберіть з поданих в дужках прикметників потрібний за змістом. Підберіть заголовок до тексту, запишіть текст. Доведіть правильність виконання завдання.

?include(“$DOCUMENT_ROOT/block/list. html”;?> ?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Використання прикметників в описах пейзажу - Плани-конспекти уроків по українській мові
«