Вимова і правопис числівників

Тема. Вимова і правопис числівників. (Вправи 272-277).

Мета. Вчити правильно вживати числівники у мовленні, записувати числівники п’ятдесят, п’ятсот, шістнадцять, шістдесят, шістсот, мільйон, спостерігати за змінюванням числівників за відмінками. Розвивати вміння аналізувати і порівнювати мовні явища. Виховувати доброзичливе ставлення один до одного під час групової роботи.

Обладнання: диск до підручника, таблиця відмінювання числівників, збірка українських прислів’їв і приказок, підручник, зошит.

Хід уроку

I. Організація

класу. Мотивація навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

А) Учні читають дібрані прислів’я із числівниками, пояснюють значення числівника один у списаних прислів’ях.

Б) Діти читають дібрані прислів’я своїм однокласникам.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Читання епіграфа до уроку.

“Та прийдуть до тебе три празники в гості” (З народного).

– Яке слово у цьому висловлюванні належить до нової частини мови?

– Як називається ця частина мови?

– Запишіть речення,

підкресліть числівник.

– Прослухайте колядку і скажіть, про які празники у ній йдеться.

– Наведіть приклади, де ще у народній творчості зустрічається числівник три. (У казках – три богатирі, три сини, три дочки, три випробовування у героя, шлях у три дні і три ночі тощо.)

2. Проблемна ситуація.

– Які граматичні ознаки може мати числівник як частина мови? (Можна запропонувати учням спочатку пригадати, які вони знають граматичні ознаки інших частин мови, а потім висловити свої припущення щодо числівника.)

3. Розв’язання проблемної ситуації через опрацювання нового матеріалу. І) Дослідження граматичних ознак числівників.

– Доберіть і запишіть споріднені слова до числівника три. (Перевірка за вправою 273 – учні дописують слова, які вони не використали, виділяють корінь.)

– До яких частин мови належать ці слова? (Іменники, прикметники, числівники.)

– Що ми знаємо про іменники? (Мають рід, змінюються за числами і відмінками.)

– Що ми знаємо про прикметники? (Змінюються за родами, числами і відмінками, зв’язані з іменниками.)

– Розглянемо числівник три. Чи можна сказати, що він має рід? Чи можна його змінити за родами? (Учні складають з числівником словосполучення і перевіряють.)

– А тепер візьмемо числівник третій. Запишемо словосполучення третій урок. Чи можемо ми визначити рід цього числівника?

– А у словосполученні третя перерва, третє завдання? Від чого залежить рід цього числівника?

– Отже, числівники, які означають порядковий номер предмета, змінюються за родами. (Можливо, будуть такі учні, які помітять, що є ще числівник один, який також змінюється за родами, і числівник два, який може мати форму жіночого роду.)

2) Змінювання числівників за відмінками. Виконання вправи 274.

– Розгляньте таблиці відмінювання числівників на с. 125-126 і поміркуйте, яку частину мови нагадують числівники, що відповідають на питання скільки?, а яку ті, що відповідають на питання котрий?. (Іменники і прикметники.)

3) Виконання вправи 276.

Користуючись таблицями відмінювання числівників, учні вибирають потрібну форму для слів у дужках і записують прислів’я, підкреслюючи числівники.

IV. Фізкультхвилинка.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Словникова робота.

– Виправте помилки у словах і запишіть правильно: пядесят, пядесяти, п’яцот, шіснадцять, шісдесят, шісдесяти.

2. Робота в зошиті.

VI. Підсумок уроку.

– З якими граматичними ознаками числівника ви сьогодні ознайомилися?

VII. Домашнє завдання.

1. Вправа 277.1 (записати фразеологізми, замінюючи числівники, виражені цифрами, словами, пояснити їх значення),

2. Для тих, хто хоче знати більше: вправа 277.2.

?include(“$DOCUMENT_ROOT/block/list. html”;?> ?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Вимова і правопис числівників - Плани-конспекти уроків по українській мові