Вимова і правопис слів із ненаголошеними звуками [е], [и] в корені слова

СЛОВО

§32 Вимова і правопис слів із ненаголошеними звуками [е], [и] в корені слова

400. Прочитай слова. Запиши, вставляючи пропущені букви за зразком.

Стебла – ст..бло, пера – п..ро, ребра – р..бро, сич – с..чі, лист – л..сти, стриж – стр..жі.

Вимова і правопис слів із ненаголошеними звуками [е], [и] в корені слова

401. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте вголос кожну групу слів, чітко вимовляючи наголошені звуки.

1. Р..балка, р..балить, р..ба. 2. Гр..чаний, гр..чка, гр..чаник.

2. Яке слово з кожного ряду допоможе вам вставити пропущену букву? Чому? Запишіть слова, вставляючи букви.

Візьміть

до уваги! Сумнівну букву в слові, яка позначає ненаголошений звук [е] або [и], можна перевірити, змінивши слово. Є ще один спосіб перевірки такої букви: треба до слова з ненаголошеним звуком дібрати таке спільнокореневе, у якому цей звук наголошений. Наприклад: р..балка – риба, ст..жина – стежка.

402. 1. Прочитай і спиши речення, вставляючи пропущені букви.

Гл..бокі моря в нас, гл..бокі і с..ні.

Багата і щ..дра квітуча з..мля.

Павло Тичина

2. Поясни, написання яких слів не треба було перевіряти. Чому?

3. Яким способом перевірялося написання інших слів?

4. Розглянь схему.

Розрізняй!

src="/files2/image173_69.jpg" class=""/>

403. 1. Запиши, які вироби з борошна можна купити в магазині “Хліб”. Почни так: У магазині “Хліб” можна купити хлібину,…

2. Прочитай речення. Подумай, що означає в ньому виділене слово.

За с..лом, куди не кинеш оком,- все хліба, хліби (Дмитро Луценко).

3. Добери слово, яким можна перевірити написання пропущеної сумнівної букви.

404. 1. Прочитай слова, чітко вимовляючи наголошений склад.

Шофері завдання, ганок, жа..воронок, в.., разно, ол..нь, ч..рвоний, одина..цять, чотирна..цять.

2. Спиши слова в абетковій послідовності, вставляючи пропущені букви. Познач наголос. За потребою користуйся словником і абеткою.

405. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте листівку-запрошення.

Вимова і правопис слів із ненаголошеними звуками [е], [и] в корені слова

2. Розкажіть, як школярі готувалися до цього свята. Кого на нього запросили? Складіть розповідь.

3. Запишіть складену розповідь.

406. 1. Прочитай і дізнайся, як колись зустрічали птахів.

Наші предки вважали, що справжня в..сна настає, коли повертаються з вирію птахи. На своїх крилах приносять вони сонячне світло і т..пло. Щоб прискорити прихід в..сни, випікали пташок із тіста (жайворонків, голубків). І закликали: “Жайворонки, прилетіть, в..сну красну принесітьі” (За Василем Скуратівським).

2. Спиши текст, вставляючи в словах пропущені букви. Усно добирай перевірні слова.

3. Поділи на склади слово жайворонки. Підкресли наголошений склад.

407. 1. Прочитай текст.

Лев – хижа тварина. Тіло його сильне, грива густа, хвіст довгий. На кінці хвоста китиця. Водяться леви переважно в південних країнах.

2. Поясни, чи треба перевіряти написання букв е, и у виділених словах.

3. Назви слова в другому реченні, які відповідають звуковим моделям.

408. 1. Спиши слова, вставляючи пропущені букви. Допиши перевірні слова.

Зміни слово

Добери споріднене слово

Л..сти – лист

Книжковий – книжка

Оз..ро – …

Кл..новий…

В..рба – …

Ст..повий…

2. Поясни написання слів із пропущеними буквами.

409. 1. Прочитай текст і спиши, вставляючи пропущені букви. Подумай, які слова будеш перевіряти за правилом.

Ш..рокою долиною т..хо тече невеличка річка Раставиця. Серед дол..ни зел..ніють густі та в..сокі в..рби. Там ніби потонуло у в..рбах с..ло В. .рбівка (За Іваном Нечуєм-Левицьким).

2. До виділених слів добери слова, протилежні за значенням. Запиши їх парами.

410.1. Прочитай вірш. Передай голосом почуття, з яким поет звертається до вечірньої зорі.

Зоре моя вечірняя,

Зійди над горою.

Поговорим тихесенько

В неволі з тобою.

Тарас Шевченко

Вимова і правопис слів із ненаголошеними звуками [е], [и] в корені слова

2. Вивчи вірш напам’ять. Запиши його з пам’яті.

3. Підкресли букви е, и, що позначають голосні звуки в ненаголошених складах.

4. Підкресли службові слова разом з тими, з якими вони зв’язані.

411.1. Пригадай, з якої це казки.

…От зробив йому батько човника і весельце. І став Івасик рибалити…

2. Спиши. Підкресли слова з ненаголошеними [е] та [и] в корені. Усно добери до них споріднені перевірні слова.

3. Поділи слова батько і весельце для переносу.

4. Розкажи ще один уривок із цієї казки.

412. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте слова.

Риба, дим, степ, гриб.

2. Подумайте, які різні завдання можна дати до цих слів. Виконайте ці завдання.

413. 1. Прочитай вірш.

Ж..ла в мене пташка в цяцькованій клітці.

Було їй доволі з..рна і водиці.

Раз якось в..сною, у ясну годину,

Я виніс в садочок в..селу пташину.

В..селая воля на неї д..хнула –

І пташка у поле стрілою майнула.

Леонід Глібов

2. Випиши виділені слова, вставляючи пропущені букви.

3. Склади звукові моделі слів жила і воля.

414. 1. Прочитай і спиши вірш.

Гаї шумлять –

Я слухаю.

Хмарки біжать –

Милуюся.

Милуюся-дивуюся,

Чого душі моїй

Так весело.

Повло Тичина

2. Знайди у вірші односкладові, двоскладові, трискладові І чотирискладові слова.

3. Підкресли букви, які позначають ненаголошені голосні звуки [е], [и]. Поясни їх написання.

415. 1. Прочитай речення. Склади з них текст.

Вставиш туди ключик, заведеш – ведмедик на скрипці грає. На спині у ведмедика – дірочка. Ще й пританцьовує заведена іграшка. Купив тато Андрійкові в..дмеднка-скрипаля.

За Пилипом Бабанським

2. Запиши виділені слова, вставляючи пропущені букви.

3. Поясни, чи скористався ти перевірними словами, які є в тексті. Прочитай їх уголос, чітко виділяючи наголошений склад.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Вимова і правопис слів із ненаголошеними звуками [е], [и] в корені слова - Українська мова
« 
 »