Вимова й написання слів із подовженими м’якими приголосними

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

§ 35. Бимова й написання слів із подовженими м’якими приголосними

366. Прочитайте прислів’я. Зверніть увагу на вимову та написання виділених слів. Визначте рід цих слів.

1. Вчення – велика сила. 2. Біле насіння у чорну ріллю кидають. 3. Життя прожити – не ниву вижати (Нар. творчість).

Є слова, у яких м’які приголосні між голосними вимовляються подовжено і на письмі позначаються однаковими буквами.

Продовжуються у вимові, а на письмі передаються подвоєними буквами м’які приголосні

між голосними:

1) в іменниках середнього роду на я: гілля, насіння, життя. Подвоєні буквами зберігаються і в словах із цими самими коренями: гіллястий, насіннєвий, життєвий;

2) в іменниках жіночого роду у формі орудного відмінка (ці іменники в називному відмінку закінчуються на приголосний): сіллю (сіль), маззю (мазь), ніччю (ніч);

3) у словах Ілля, суддя, стаття, рілля, спросоння, зрання, навмання, ллється, ллє.

У словах Ганна, бовваніти, овва, ссавці Подовжено вимовляються на письмі передаються двома буквами тверді приголосні.

Немає у вимові подовження і не пишемо подвоєних букв:

1) в іменниках середнього

роду на – я, що означають, назви малят тварин: зайченя, порося,

2) в іменниках середнього і жіночого роду, в яких перед закінченням спостерігається збіг різних приголосних звуків радістю, вістря, передмістя.

Орфограма Подвоєння приголосних унаслідок подовження

367. Прочитайте слова. Поясніть їх правопис.

Повноліття, стаття, ллєш, цуценя, щастя, узбережжя, радіомовлення, збирання, заповіддю.

368. Прочитайте слова. Утворіть від них іменники, запишіть.

Зразок. Горіти – горіння.

Жити, спати, творити, чути, зібрати, нагородити, змагатися, навчити.

369. Поставте іменники в орудному відмінку однини. Прокоментуйте написання однієї або двох букв.

Сіль, осінь, жовч, врожайність, деталь, тінь, чверть, сталь, юність, мужність, мідь.

370. Перекладіть слова українською мовою і запишіть. Виділіть вивчені орфограми.

Платье, листья, гордостью, Запорожье, Закавказье, судья, чутье, Вячеслав, Ильич, тенью, Полесье, побережье, забытье.

371. Запишіть слова у два стовпчики: а) з подовженими м’якими приголосними; б) без подовжених м’яких приголосних.

Безмеж..я, емал..ю, радіст..ю, зіл..я, ідейніст..ю, колос..я, діяльніст..ю, ріл..я, акварел..ю, наполегливіст..ю, олен..я, юн..ю, горобен..я, обмеженіст..ю.

Якщо ви правильно виконали завдання, з перших букв слів складеться початок вислову В. Лучука: “… душа щемить, троянди в’януть, мовкнуть солов’ї”.

372. Спишіть прислів’я і приказки, вставляючи, де треба, потрібні букви.

1. Не хвалися мудріст.. ю. 2. Сумлін.. я – найкращий порадник. 3. Дерево міцне корін..ям, а людина – знан..ям.

4. Сталь стал..ю гострять. 5. Не впаде груша далі від лист..я.

373. Спишіть речення, вставляючи, де треба, потрібні букви. Подвоєння приголосних підкресліть однією лінією, а подовження – двома.

1. А що сходить без насін..я, а що росте без корін..я? (Нар. творчість). 2. Беззахисне кошен..я жалібно дивилось на хлопця (О. Буцень). 3. Петро прокинувся від телефонного дзвінка (О. Гончар). 4. Я славлю спільн..ість мов і славлю їх одмін. лсть (І. Муратов).

374. І. Запишіть подані слова у три стовпчики: а) з подвоєнням букв; б) з апострофом; в) без подвоєння букв і без апострофа.

Весіл..я, емал..ю, кмітливіст..ю, дев..ятсот, радіст..ю, свавіл..я, активніс..тю, нагір..я, навман..я, електрокип’ятильник, самотніст..ю, акварел..ю, немовл..я, абсурдніст..ю, матір., ю.

Якщо ви правильно виконали завдання, з перших букв записаних слів складеться прислів’я.

ІІ. З виділеними словами складіть речення з однорідними членами речення.

Зв’язне мовлення

ТВІР-РОЗПОВІДЬ ПРО ВИПАДОК ІЗ ЖИТТЯ

1. Пригадайте, які є типи мовлення.

2. У чому полягають особливості розповіді?

375. Прочитайте. Доберіть заголовок до тексту. Дайте відповіді на подані запитання.

Одного разу стою на човні з вудками на Дніпрі. Тягаю лящі, язі, краснопери. Добре тоді клювало… Бачу – серединою Дніпра мчить проти води човен. Швидко мчить, а мотора не чути. Гадаю, що за фокус: і мотора на човні нема, і вітрил нема, і веслами ніхто не керує, а човен мчить. Коли човен як закрутиться на місці, а потім стриб уперед, а потім знову крутиться на місці.

Чую крик: “Рятуйте! Рятуйте!” На човні дідок сидить.

– Що таке? – питаю я.

– Сом! Рятуйте!

– Так одчіпляйте, бо втопить!

– Зашморгнуло на руці. Не відчеплю!

Я вхопився за дідового човна, а воно нас як потягнуло! Дотягнуло нас до Вишеньок. Пішов сом понад берегом, і я встиг за кущ вхопитися. Я міцно за кущ тримаюсь, а сом, видно, втомився, перевертається голічерева на воді. Витягли ми сома на берег (За Остапом Вишнею).

Вимова й написання слів із подовженими мякими приголосними

1. Як починає свою розповідь рибалка?

2. Як описується човен-самохід?

3. Про що ми дізнаємось із розмови двох рибалок?

4. Як закінчилась історія?

376. Користуючись пам’яткою, напишіть твір-розповідь про цікавий випадок із вашого життя. Доберіть заголовок.

Як писати твір-розповідь про випадок із життя

1. Обміркуйте, про що ви хочете написати.

2. Доберіть цікаві факти.

3. Не включайте до твору того, що не стосується теми.

4. Напишіть твір на чернетці. Уважно перечитайте. Перевірте, чи немає у вас помилок.

5. Напишіть твір у зошиті.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Вимова й написання слів із подовженими м’якими приголосними - Українська мова