Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК № 39

Тема. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі

Мета: закріпити знання учнів про приголосні звуки, їх вимову та написання, виробляти вміння і навички правильно вимовляти приголосні звуки, записувати їх у транскрипції; розвивати пам’ять, увагу; виховувати старанність.

Обладнання: підручник, орфоепічні словники.

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашньої вправи.

2. Творча робота.

Завдання: записати шість слів, у яких відбувається

уподібнення приголосних. Обгрунтувати написання. З двома словами скласти речення.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником.

1) Вправи 287, 288.

2) Опрацювання теоретичного матеріалу, с. 130-131.

2. Орфоепічна хвилинка.

Робота над правильною вимовою шиплячих звуків.

Виконання вправ 289 (усно), 291 (усно), с. 130.

3. Зорово-слуховий диктант-взаємоперевірка.

Завдання: підкреслити слова, в яких у вимові відбувається уподібнення приголосних.

Червоно калино,

Чого в лузі гнешся?

Чи світла

не любиш,

До сонця не пнешся?

(І. Франко.)

4. Творча робота.

Завдання: записати слова у фонетичній транскрипції (за варіантами).

I варіант

Зцілити [с’ц’ілити]

Дьогтю [д’охт’у]

Прирісши [приер’іш:и]

Крутиться [крутиец’:а]

Розклад [росклад]

Безпечно [беиспечно]

Кігті [к’іхт’і]

II варіант

Зсунути [с:унути]

Боротьба [бород’ба]

Умиваєшся [умиевайеис’:а]

Безшумно [беиш:умно]

Розповісти [роспов’істи]

Зжалитись [ж:алиетис’]

Вогко [вохко].

5. Робота за підручником.

Вправи 292, 293.

6. Орфоепічна хвилинка.

Робота над правильною вимовою звуків [г], [г].

Вправи 294, 296 (усно).

7. Словниковий диктант.

Зчепити, стараєшся, голубка, безшумний, легкість, швидко, вокзал, сторож, діжка, казка, низький, прибігти, везти, молотьба, нагідки, косьба.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Узагальнююча бесіда.

– У яких позиціях відбувається уподібнення приголосних в українській мові?

– У яких не відбувається?

– Наведіть приклади.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 33, вправа 297.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі - Плани-конспекти уроків по українській мові