Виникнення права власності

Виникнення права власності – може бути первісним і похідним. До первісних належать ті способи, за якими право власності виникає вперше (виготовлення речі) або незалежно від волі колишнього власника (конфіскація речі). За похідними способами право власності у набувача виникає згідно з волею попереднього власника і за згодою самого набувача (договір, спадкування). Результати використання майна в господарстві і доходи також належать власникові, якщо інше не передбачено законом або договором. Способи В. п. в. розрізняють також залежно від суб’єктів права власності. Якщо право власності може виникнути для будь-кого із власників, то такі способи називають загальними, якщо лише для певних власників, коло яких спеціально окреслене в законі,- спеціальними. На цій підставі може стати власником, наприклад, держава (стягнення мита, податків, націоналізація).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Виникнення права власності - Довідник з правознавства