Випадок у праві (casus)

Випадок у праві (casus) – суспільно небезпечна подія, яка виключає наявність елемента вини тієї чи іншої особи, а тому не супроводиться кримінальною або іншою юридичною відповідальністю. Кваліфікація події як В., а не правопорушення (злочину) залежить від того, чи усвідомлювала і передбачала особа можливі наслідки свого діяння (дії чи бездіяльності). Висновок про випадковість настання суспільно небезпечної події можна робити тільки після достатньо глибокого дослідження всіх обставин її, які виключають фактичну або завуaльoвaнv вину будь-якої

особи. Проблема В. v праві найчастіше розглядається в ситуаціях взаємодії людини з технікою та складними технологіями, коли трапляються тяжкі аварії, катастрофи з людськими жертвами. Зокрема, у промисловості бувають екстремальні ситуації, коли у виробничі процеси втручаються стихійні сили природи або до виправданого технічного ризику раптово приєднується випадковість, якої ніхто не міг передбачити і, отже, запобігти їй, а збіг таких обставин і створив принципово нові умови суспільної небезпеки. До категорії випадкових можуть бути віднесені й такі тяжкі наслідки, які сталися внаслідок недосконалості механізмів,
конструкцій або технологій, хоча конкретно й не мала місця недбалість персоналу, відповідних посадових осіб. Проте будь-який суспільно небезпечний В. не є фатальним, оскільки він завжди є наслідком певного причинного зв’язку, що діє поза підставами юридичної відповідальності.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Випадок у праві (casus) - Довідник з правознавства