ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ

ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧІ НА ДВІ ДІЇ. ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ

ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ

219. Виконай завдання усно.

1) Знайти суму чисел 5 і 2. Відняти її від числа 10.

2) До числа 8 додати різницю чисел 9 і 3.

Якщо треба додати чи відняти суму або різницю чисел, то її записують у дужках.

10 – (5 + 2) 8 + (9 – 3)

220. У сувої було 15 м тканини. Перший покупець придбав 5 м тканини, а другий – 3 м. Скільки метрів тканини залишилося в сувої?

Щоб дізнатися, скільки метрів тканини залишилося в сувої, продавець діяв так: обчислив, скільки

всього метрів тканини продано, а потім здобуте число відняв від 15.

15 – (5 + 3) = 7 (м)

Дужки означають, що спочатку треба знайти суму, а потім виконати дію віднімання.

У виразах із дужками першою виконують дію над числами, записаними в дужках.

221. Прочитай, запиши та обчисли.

Від числа 12 відняти суму чисел 7 і 2.

– До числа 8 додати різницю чисел 13 і 6.

222. На стоянці було 12 автомобілів. Спочатку від’їхало 4 автомобілі, а потім – ще 3. Скільки автомобілів залишилося на стоянці? (Перевір відповідь, розв’язавши задачу іншим способом.)

223. В однієї білки 9 горіхів і стільки ж – в іншої. Скільки всього

горіхів у білок?

– Як зміниться розв’язання задачі, якщо в іншої білки на 2 горіхи менше?

224*. Скільки двоцифрових чисел, що закінчуються цифрою 5, можна записати за допомогою цифр 5, 6, 7, 8?

225°. Запиши вирази та обчисли.

1) Від числа 14 відняти різницю чисел 7 і 2.

2) До числа 8 додати суму чисел 3 і 6.

226°. На стоянці було 13 вантажних авто, а легкових – на 8 менше. Під’їхало ще 6 легкових авто. Скільки легкових авто стало на стоянці?

227. Доповни задачу так, щоб вона розв’язувалася двома діями. Розв’яжи задачу.

В одному класі 7 комп’ютерів, а в іншому – на 2комп’ютери…

228.

13 – (9 – 3) 16 – (7 + 2) 7 + (2 + 5)

13 – 9 – 3 16 – 7 + 2 7 + 2 + 5

229. З кожної суми склади дві різниці.

7 + 5 10 + 9 3 + 8 7 + 9

230. Прочитай вирази по-різному.

34 + 25 9 + 7 14 – 6 68 – 43

ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ

231. Уранці від корови надоїли 9 л молока, | а ввечері – на 1 л менше. | 3 л молока з вечірнього удою залишили, | а решту продали. | Скільки літрів молока з вечірнього удою продали?

Прочитай задачу. Подумай, про що в ній ідеться. Прочитай задачу частинами за рисками. Розв’яжи її.

План розв’язування:

1) Скільки літрів молока надоїли ввечері?

2) Скільки літрів молока з вечірнього удою продали?

232. У суботу тато і син разом обрізали 4 дерева. У неділю тато обрізав 3 дерева і стільки ж дерев обрізав син. Скільки всього дерев вони обрізали за 2 дні?

233*. У якого числа другого десятка кількість одиниць на 5 більша від кількості його десятків?

234°.

14 – 6 – 6 7 + 5 + 1 16 – 8 + 1

14 – (6 – 6) 7 + (5 + 1) 16 – (8 + 1)

235. Склади задачу і розв’яжи її.

ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ

236.

30 + 7 49 – 40 67 – (15 – 8) 59 + (10 – 9)

49 – 9 4 + 70 88 – (7 + 9) 20 – (10 + 9)

237. Візьми паперовий круг і згорни його так, як на малюнку. Порівняй одержаний кут із кутом сусіда за партою. Такі кути називають прямими.

ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ

238. Прочитай пояснення про кути.

У косинця один кут прямий, а два інших – непрямі.

ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ

Кут, менший від прямого кута, називають гострим кутом.

Кут, більший від прямого, називають тупим кутом.

За допомогою косинця знайди в п’ятикутнику прямий кут, тупі кути й гострий кут.

239*. Продовж ряди чисел: 99, 88, 77, …; 5, 10, 15, …

240. На екскурсію до Музею писанки в місто Коломию поїхало 48 учнів. З них другокласників було 10, третьокласників – 15, а решта – чотирикласники. Скільки було чотирикласників?

ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ

241°. У другому класі 29 учнів.

До свята 5 учнів розучують танці, 4 – пісні, а решта вчать вірші. Скільки другокласників учать вірші?

242°.

20 + 9 3 + 30 45 – (4 + 9) 9 + (16 – 15)

43 – 3 33 – 30 45 – (14 – 9) 60 – (18 – 8)

ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ

244. Скільки прямих кутів у кожному чотирикутнику?

ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ

Чотирикутник, у якого всі кути прямі, – прямокутник.

Виміряй і запиши довжину сторін прямокутників.

ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ

– Знайди периметр кожного прямокутника.

245. В одному класі 30 учнів, в іншому – стільки ж. В обох класах 20 дівчаток, а решта – хлопчики. Скільки хлопчиків в обох класах?

246. Знайди різницю а – 6, якщо а = 12, а = 15.

247. Розглянь будь-який календар. Скільки місяців має рік? Назви всі місяці, в яких по 30 днів; по 31 дню. У лютому буває 28 або 29 днів.

248°. Заводу потрібно 90 робітників: 50 токарів, 10 слюсарів, решта – складальники. Скільки потрібно складальників?

249°. Запиши, якими цифрами позначено прямокутники і трикутники. Побудуй прямокутник ABCD.

ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ

250. 50 – 10 13 + 75 50 – 1 23 + 23

251. Обчисли. Випиши вирази зі значенням 25; 77; 99.

13 + 12 82 + (19 – 2) 45 + 44 100 – 1

30 – 1 70 + (16 – 9) 62 + 15 38 + 41

252. Накресли три відрізки: перший завдовжки 8 см, другий – на 2 см довший, а третій – на 3 см довший від другого. На скільки сантиметрів перший відрізок коротший за третій?

253. Маса ягняти 11 кг. Маса вівці на 21 кг більша. А маса барана на 23 кг більша, ніж вівці. Яка маса барана?

254. На скільки сантиметрів ширина прямокутника менша за його довжину?

ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ

255*. Сума двох чисел – 20. Якщо від одного числа відняти 4, а до другого додати 4, то обидва доданки будуть рівні. Знайди ці числа.

256. Побудуй прямокутник, ширина якого 3 см, а довжина 6 см. Знайди його периметр.

257°. 33 + 44 34 + 12 9 + (13 – 7) 13 – (16 – 8)

258°. Розв’яжи задачу.

ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ

259. Знайди прямокутники, в яких усі сторони рівні.

ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ

Прямокутник, у якого всі сторони рівні, – квадрат.

260. Побудуй у зошиті квадрат зі стороною 3 см. Знайди його периметр.

261.

35 + 24 89 – 54 15 + 42

57 – 36 59 – 44 21 + 68

262. Скільки всього кілограмів слив?

ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ

5 кг 8кг Стільки, скільки в кошику й відрі разом

263°.

80 + 16 43 + 43 50 – (10 + 30) 54 + 23

17 + 30 31 + 13 50 – 10 + 30 86 – 34

264°. У ялинковій гірлянді 7 жовтих лампочок, червоних – на 5 більше, а синіх – на 4 менше, ніж червоних. Скільки синіх лампочок?

Додаткові вправи

1. Заповни таблицю.

ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ

2. Петрик, Андрій і Романко – брати. Петрику і Романкові разом 8 років, а Андрію і Романкові разом 10 років. Хто з дітей найстарший, якщо Романко наймолодший?

ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ

3. За схемою ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ добери такі числа, щоб рівність була правильною. Запиши 5 таких рівностей.

4. Побудуй прямокутник, ширина якого 2 см, а довжина 6 см. Проведи в ньому 2 відрізки так, щоб утворилися квадрати. Знайди суму периметрів цих квадратів.

5. У класі 30 учнів. На урок образотворчого мистецтва фарби принесло 18 учнів, а олівці – 20 учнів. Скільки учнів принесло на урок і олівці, й фарби?

6. Добери числові дані. Склади і розв’яжи задачі за короткими записами.

ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ

ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ

Зроби короткі записи обернених задач до обох поданих.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ - Математика