Виробнича структура підприємства

Виробнича структура підприємства – сукупність виробничих підрозділів і ланок, їх розміри, співвідношення між ними за кількістю працівників, використовуваних виробничих фондів. В основі формування В. с. п. – одиничний поділ праці. До виробничих відносять підрозділи, в яких здійснюється основне виробництво, а також допоміжні й ті, що обслуговують основне виробництво. Основною ланкою організації процесу виробництва на підприємстві є робоче місце (див. Робоче місце). У деяких галузях поширені робочі місця, основу яких становить складна

і взаємопов’язана система машин і агрегатів. Групи робочих місць об’єднуються у виробничі дільниці, на яких здійснюється відносно завершений етап виробничого процесу (виготовлення вузла деталі для готового продукту) або ж виконуються певні технологічні операції. Кількість дільниць, їх структура, характер техніко – технологічних та техніко – економічних підрозділів між ними визначають склад і структуру цехів, звідки виходить закінчена частина продукту або ж повністю виконується певний технологічний процес. Виділяють три види В. с. п.: технологічну, предметну і змішану. Технологічна В. с. п. передбачає утворення
структурних підрозділів на основі принципу технологічної однорідності. За предметної В. с. п. кожний цех виробляє якийсь виріб (кілька виробів) або ж певну їх частину, а дільниці спеціалізуються на виробництві певних частин виробу чи деталей до нього. Змішана (предметно-технологічна) В. с. п. передбачає організацію заготівельних і допоміжних виробництв за технологічним принципом (лиття, штампування, ремонт), а обробних виробництв – на основі предметного виду виробничої структури.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Виробнича структура підприємства - Економічний словник