Висування кандидата

Політологічний словник

Висування кандидата – процедура у виборчому процесі, що здійснюється відповідно до закону і формалізовано відображає початок участі у балотуванні кандидата. Висування здійснюється згідно з встановленими законом правилами, як варіант – протокол (рішення) засідання трудового колективу, що був суб’єктом виборчого процесу в радянський період та перші роки після проголошення незалежності України; рішення зборів виборців, що поширено в більшості країн, де використовується мажоритарна виборча система, а також

висування осередками партійних організацій. Можливі й інші варіанти, загальною характеристикою яких є колегіальність рішення. Це свідчить про те, що кандидат відображає певні колективні (групові) настрої та інтереси. Разом з тим існує варіант самовисування кандидата через певні процесуальні правила, які існують у виборчому законодавстві. Такий варіант надає максимально широкий доступ до балотування, як правило, він існує поряд з іншими формами висування кандидата. Відмінна ситуація щодо висування кандидата існує в разі пропорційної виборчої системи, коли висування є внутрішньою справою політичних партій, проте
воно здійснюється згідно з регламентацією. Специфіка такого висування полягає в тому, що визначається не тільки те, хто висувається кандидатом, а й те, яке місце посідатиме в списку, тобто до виборів колегіальним рішенням партійних органів встановлюється потенційна можливість стати депутатом. Місце у списку (так називається документ колективного висування кандидатів від політичної організації – партії, блоку тощо) впливає на черговість здобуття мандата в разі перемоги партії (партійного списку) на виборах. У свою чергу балотування відбувається не індивідуально кандидатами, а списком кандидатів, останні можуть бути відкритими, що в такому разі дає змогу висунутим кандидатам бути не пасивними учасниками списку і залежно від зібраних голосів пересуватись щаблями списку. Після акту висування кандидатів відбувається реєстрація та подальше їх балотування, реєстрація партій як учасників виборчого процесу та їх списків з кандидатами.

Законодавство України про місцеве самоврядування. Збірник законодавчих актів. – К., 2001; Філософія політики: Короткий енциклопедичний словник / Авт.-упоряд.: В. П. Андрущенко та ін. – К., 2002; Юридична енциклопедія: В 6 т. / Ред-кол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К., 1998. – Т. 3.

Р. Балабан

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Висування кандидата - Довідник з політології