Витрати інвестиційні

Витрати інвестиційні – капіталовкладення підприємств, фірм, компаній, які здійснюються з метою розширеного відтворення і передусім привласнення прибутків. До В. і. належать: 1) остаточні закупівлі підприємцями машин, устаткування і верстатів для виробничого використання; 2) все будівництво; 3) зміна запасів. Західні економісти також відносять до В. і. будівництво житла. На їхню думку, багатоквартирні житлові будинки є інвестиційними товарами, бо дають доходи, як і винайняті будинки. Серед В. і. компаній у розвинених країнах світу значною є частка витрат на розвиток НДДКР. Витрати на інноваційну діяльність у розрахунку на одного науково-технічного працівника 1993 у Франції та Німеччині становили приблизно 140 дол., у Японії – 124, у США – 118, а в Україні – приблизно 8 дол. За наступне десятиріччя цей розрив збільшився.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Витрати інвестиційні - Економічний словник