Витрати на утримання і експлуатацію основних засобів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ IV.

ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА

НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

4.6. Витрати на утримання і експлуатацію основних засобів

Крім ремонтів та поліпшень основних засобів підприємства несуть витрати, пов’язані з їх експлуатацією. В галузях економіки склад експлуатаційних витрат за об’єктами основних засобів регламентується галузевими інструкціями та рекомендаціями. Згідно з додатком 1 Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт,

послуг) у промисловості, затверджених наказом Державного комітету промислової політики України від 02.02.01 № 47 до витрат на утримання і експлуатацію устаткування (технічний огляд і обслуговування) належать:

– витрати на проведення контрольно-діагностичних, кріпильних, регулювальних, мастильних операцій та очисних робіт тощо, з перевірки вимірювальних приладів та реєстраційної апаратури, заміни шлангів, пальників та контактів автогенного і електрозварювального устаткування, шлангів та з’єднань пневматичного інструменту, заміни та зшивання приводних пасів і транспортерних стрічок, заміни клапанів, шиберів,

засувок та інших запасних частин передавального устаткування;

– вартість мастильних, обтиральних матеріалів, емульсій для охолодження, спожитих палива, електроенергії, води, пари, стисненого повітря та інших видів енергії на приведення в рух верстатів, кранів, насосів, підйомників, пресів, іншого виробничого та підйомно-транспортного устаткування;

– вартість на оплату праці робітників, що обслуговують виробниче та підйомно-транспортне устаткування (наладчиків, мастильників, шорників, електромонтерів, слюсарів та інших робітників);

– відрахування на соціальні заходи;

– амортизаційні відрахування;

– вартість послуг цеху контрольно-вимірювальних приладів й автоматики щодо знімання показників вимірювальних приладів та первинної обробки цих показників;

– вартість послуг цехів і допоміжних виробництв.

Крім того, до витрат на утримання та експлуатацію устаткування відносяться витрати сторонніх організацій за роботи, спрямовані на підвищення надійності та можливостей подальшої експлуатації металоконструкцій, кранів та іншого устаткування.

Вище перелічені роботи не відносяться ні до ремонтів ні до модернізації, а тому їх проведення відноситься на відповідний рахунок витрат та на валові витрати в повному обсязі.

Зведена номенклатура статей витрат на утримання та експлуатацію устаткування наведена в табл. 4.17.

Таблиця 4.17.

Номенклатура статей витрат на утримання та експлуатацію устаткування

Стаття витрат

Зміст і характеристика витрат

1. Витрати на утримання і експлуатацію виробничого та підйомно-транспортного устаткування, цехового транспорту та інструментів і приладів із складу основних виробничих засобів (технічний огляд і технічне обслуговування)

Витрати на проведення контрольно-діагностичних, кріпильних, регулювальних, мастильних операцій та очисних робіт тощо з перевірки вимірювальних приладів та реєстраційної апаратури, заміни шлангів, пальників та контактів автогенного і електрозварювального устаткування, шлангів та з’єднань пневматичного інструменту, заміни та зшивання приводних пасів і транспортерних стрічок, заміни клапанів, шиберів, засувок та інших запасних частин передавального устаткування:

Вартість мастильних, обтиральних матеріалів, емульсій для охолодження, спожитих палива, електроенергії, води, пари, стисненого повітря та інших видів енергії на приведення в рух верстатів, кранів, насосів, підйомників, пресів, іншого виробничого та підйомно-транспортного устаткування

Вартість на оплату праці робітників, що обслуговують виробниче та підйомно – транспортне устаткування (наладчиків, мастильників, шорників, електромонтерів, слюсарів та інших робітників)

Відрахування на соціальні заходи

Амортизаційні відрахування

Вартість послуг цеху контрольно – вимірювальних приладів й автоматики щодо знімання показників вимірювальних приладів та первинної обробки цих показників

Вартість послуг цехів і допоміжних виробництв

2. Витрати на ремонти, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані та одержання первинно визначеної суми майбутніх економічних вигод від використання виробничого та підйомно-транспортного устаткування, цехового транспорту та інструментів і приладів із складу основних виробничих засобів

Витрати на проведення ремонтів, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані та одержання первинно визначеної суми майбутніх економічних вигод від використання виробничого та підйомно-транспортного устаткування, цехового транспорту та інструментів і приладів із складу основних виробничих засобів

Вартість запасних частин, деталей, вузлів та інших матеріалів

Витрати на оплату праці робітників (слюсарів, верстатників, ремонтників та інших робітників)

Відрахування на соціальні заходи

Амортизаційні відрахування

Вартість послуг ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв, а також послуг, наданих сторонніми організаціями

3. Сума сплачених орендарем платежів за користування наданими в оперативний лізинг (оренду) основними засобами, іншими необоротними матеріальними активами, нематеріальними активами

Сума сплачених орендарем платежів за користування наданими в оперативний лізинг (оренду) основними засобами, іншими необоротними матеріальними активами, нематеріальними активами

4. Витрати на утримання цехових транспортних засобів

Витрати на утримання власних і залучених зі сторони транспортних засобів (вантажних автомобілів, авто – та електрокарів, паровозів, тепловозів та інших видів нетехнологічного транспорту), які забезпечують переміщення матеріалів, Інструментів, деталей, заготівок тощо з базового складу до цехів і доставки готової продукції на склади зберігання:

Вартість мастильних і обтиральних матеріалів, пального, запасних частин та інших матеріалів

Витрати на оплату праці робітників (слюсарів, слюсарів-ремонтників, водіїв авто – і електрокарів тощо)

Відрахування на соціальні заходи

Амортизаційні відрахування

Вартість транспортних послуг допоміжних цехів і господарств

Вартість транспортних послуг, наданих сторонніми організаціями

5. Інші витрати

Інші витрати, які належать до витрат на

Утримання та експлуатацію устаткування, інших необоротних матеріальних активів,

Нематеріальних активів і включаються до

Собівартості продукції (робіт, послуг), але не належать до раніше перелічених витрат

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Витрати на утримання і експлуатацію основних засобів - Бухгалтерський облік