Витрати обігу

Витрати обігу – витрати, пов’язані з підготовкою до реалізації та купівлею-продажем товарів у гуртовій, роздрібній торгівлі та в громадському харчуванні. В. о складаються з витрат на оплату живої праці працівників, зайнятих у сфері обігу, і матеріальних витрат у сфері обігу (амортизація основних засобів, втрати товарів, використання пакувальних матеріалів тощо). Рівень В. о. – це відношення суми витрат до суми товарообороту (гуртового, роздрібного, заготівельного) за відповідний період. В. о. чисті-витрати, безпосередньо пов’язані

з процесом купівлі-продажу, з перетворенням однієї форми вартості (товарної) на іншу (грошову) чи грошової на товарну. До В. о. чистих відносять витрати на виробництво (випуск) грошей, використання їх в обігу, ведення обліку грошової маси тощо. В. о. додаткові-витрати, пов’язані з продовженням процесу виробництва у сфері обігу – витрати на сортування товарів, їх зберігання, доробку, фасування та інші операції. В. о. додаткові поділяють на продуктивні й непродуктивні. Так, транспортні витрати можуть бути як продуктивні (в межах встановлених форм руху товарів), так і непродуктивні (повторні, зустрічні, зайві перевезення).
За видами товарного обігу В. о. поділяють на: витрати торгівлі (оптової і роздрібної), витрати громадського харчування; витрати заготівель сільськогосподарської продукції та сировини, витрати матеріально-технічного забезпечення народного господарства; за формами власності – на В. о. державної, кооперативної та приватної торгівлі. Формування В. о. в суспільно необхідних розмірах – основа збільшення прибутків торгівлі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Витрати обігу - Економічний словник