Виховна роль дитячих і юнацьких організацій – Суспільні інститути виховання

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА
Основи педагогіки

3. Теорія і методика виховного процесу

3.5. Суспільні інститути виховання

3.5.2 Виховна роль дитячих і юнацьких організацій

Невід’ємним компонентом системи національного виховання дітей та молоді є такі дитячі та юнацькі організації, як “Пласт”, “Курінь”, “Сокільський доріст” та ін., що виникли в роки незалежності України. Головні завдання їх діяльності грунтуються на загальних засадах національного виховання.

Так, юнацька організація “Курінь” покликана

виховувати духовно та фізично розвинене юне покоління на історично сформованих засадах козацького світогляду та способу життя, прищеплювати дітям відданість Батьківщині та її народу, відроджувати національні і духовні цінності.

Членом цієї організації може стати кожен хлопчик чи дівчинка віком від 6 до 18 років, які хочуть добре знати історію України, літературу, давнє минуле та поділяють ідеали юного козацтва. Особи, старші 18 років, за бажанням можуть зберегти своє членство. Тоді вони одержують звання “Козак – наставник” і беруть участь у виховній роботі з молоддю.

Значна кількість дітей, підлітків,

молоді і дорослих в Україні причетна до організації “Пласт”. Вона має клич СКОБ – “Сильно! Красно! Обережно! Бистро!” Ця організація ставить перед собою завдання патріотичного виховання української молоді, її духовного й фізичного розвитку. “Пласт” докладає зусиль для вишколення своїх членів на свідомих, відповідальних і повновартісних громадян. Він прагне плекати серед молоді традиції предків і передавати їй знання національної історії, культури, досвід відстоювання власних переконань.

Перебування у “Пласті” дітей, підлітків, юнаків та дорослих дає змогу надавати виховній роботі неперервного характеру та передавати національні традиції з покоління до покоління.

Крім загальноукраїнських, у різних регіонах України формуються місцеві дитячі організації.

В Україні діють також студентські, молодіжні об’єднання. Серед них – Українська студентська спілка (Студентське братство), яка має своїм завданням захист прав студентів; залучення їх до активної діяльності в політичному, громадському та культурному житті держави; формування на місцях студентського самоврядування; забезпечення активного та змістовного дозвілля. Товариство “Молодь, довкілля, розвиток” опікується вирішенням екологічних проблем, розробляє та втілює програми соціальної адаптації юнаків та дівчат, охорони їх здоров’я. Деякі молодіжні організації активно стимулюють політичну активність молоді, залучаючи її до роботи в місцевих органах самоврядування, організовуючи семінари, конференції тощо.

Діяльність громадських дитячих та юнацьких організацій, об’єднань, товариств сприяє:

– задоволенню життєво необхідних на різних вікових етапах потреб в емоційному контакті з ровесниками, друзями; прихильності й упевненості в собі; в успіху, визнанні себе іншими; у виборі й випробуванні власних сил, переживанні надзвичайного, в активній діяльності, розвитку інтересів, уподобань;

– розвитку мистецьких, наукових, технічних, організаційних, господарських здібностей, таланту, обдарованості, фізичної активності;

– формуванню характеру особистості, навичок самовдосконалення;

– кристалізації світогляду, національної самосвідомості;

– поглибленню дружніх, приятельських стосунків;

– відтворенню душевно-моральних сил, задоволенню соціалізаційних потреб.

Підвищення ефективності виховної діяльності дитячих та юнацьких організацій можливе за тісних контактів між педагогічними колективами навчальних закладів і керівництвом цих організацій, надання їм допомоги у підвищенні педагогічної майстерності вихователів; організації підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах вихователів для дитячих та юнацьких організацій.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Виховна роль дитячих і юнацьких організацій – Суспільні інститути виховання - Довідник з психології