Визначення кореня слова шляхом добирання споріднених слів

Урок 77

Тема. Визначення кореня слова шляхом добирання споріднених слів

Мета: учити спостерігати за однаковим написанням коренів у споріднених словах; формувати вміння виділяти корінь у спільнокореневих словах; розвивати спостережливість; виховувати увагу й наполегливість.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 55)

– Прочитайте текст, який ви записали.

– Назвіть споріднені слова і корінь у них.

Визначення кореня слова шляхом добирання споріднених слів

– Яке речення

з тексту відповідає цій схемі?

Визначення кореня слова шляхом добирання споріднених слів

(З чагарників до озера пробиралася сім’я.)

2. Хвилинка чистопису

Да дій во

– Запишіть ці склади.

– Утворіть із них слова і перевірте, чи є вони спорідненими.

– Чому ви так думаєте? (Вода і водій не є спорідненими словами, бо значення коренів різне. У слові вода корінь Визначення кореня слова шляхом добирання споріднених слів, пов’язаний у споріднених словах із водою: водичка, водяний. А у слові водій корінь Визначення кореня слова шляхом добирання споріднених слів – пов’язаний із водінням: водити, проводити, доводити, заводити, відводити.)

III. Робота над вивченням нового матеріалу

1.

Колективна робота з підручником (вправа 56)

– Запишіть слова літо і літак. Позначте в них спільну частину і скажіть, чи є ці слова спорідненими. Чому?

– Прочитайте додатковий теоретичний матеріал на с. 28.

– З’ясуйте, які з поданих нижче слів є спорідненими.

Визначення кореня слова шляхом добирання споріднених слівВизначення кореня слова шляхом добирання споріднених слівВизначення кореня слова шляхом добирання споріднених слів

– Спишіть парами лише споріднені слова й позначте в них корінь.

– У яких словах спільні частини тільки звучать і пишуться однаково, але значення мають різне? (Гора – горіти)

2. Робота з картками за варіантами

– Із групи слів виберіть спільнокореневі та визначте корінь.

Визначення кореня слова шляхом добирання споріднених слів

3. Фізкультхвилинка

4. Творча робота (вправа 57)

– Розгляньте малюнки і запишіть назви зображених предметів у три стовпчики.

Годинник Шпаківня Голубник

– Чому ці предмети так називаються? (Годинник показує час, тобто години; шпаківня – житло шпаків; голубник – будиночок для голубів.)

– Доберіть до кожного слова спільнокореневі і запишіть їх.

Визначення кореня слова шляхом добирання споріднених слів

– Позначте у словах кожного стовпчика корінь (спільну частину).

IV. Закріплення вивченого матеріалу

1. Самостійна робота (вправа 58)

– Прочитайте і спишіть вірш.

– На які питання відповідають виділені слова і що вони називають? (Яснесенький, тихесенький, малесенький – який?, називають ознаку предмета.)

– Користуючись поясненням у додатковому теоретичному матеріалі на с. 29, визначте корінь у словах яснесенький, малесенький.

Визначення кореня слова шляхом добирання споріднених слівВизначення кореня слова шляхом добирання споріднених слів

2. Гра “Хто більше?” (вправа 59)

– Доберіть спільнокореневі слова – назву предмета, назву ознаки і назву дії – з коренем Визначення кореня слова шляхом добирання споріднених слів (Зима, зимонька, зимка, зимівля, озимина; зимній, зимовий, зимувати, дозимувати, перезимувати)

– Визначте переможців!

V. Підсумок уроку

– Які слова є спорідненими?

– Чи достатньо тільки однакового написання коренів, аби вважати слова спільнокореневими?

– Наведіть приклади споріднених слів. Який у них корінь?

– Чому горе і гора не є спорідненими? А сніг і сніжок?

– Що треба зробити, щоб правильно визначити корінь у словах?

VI. Домашнє завдання з інструктажем

Додатковий теоретичний матеріал на с. 28, 29, вправа 60.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Визначення кореня слова шляхом добирання споріднених слів - Плани-конспекти уроків по українській мові