Визначення максимального прибутку шляхом порівняння граничного виторгу (MR) і граничних витрат (МС). Закон максимізації прибутку: MC = MR

УРОК 16

Визначення максимального прибутку шляхом порівняння граничного виторгу ( MR ) і граничних витрат (МС). Закон максимізації прибутку: MC = MR

Мета уроку: з’ясувати умови, необхідні для максимально прибуткової рівноваги; довести графічним способом дію умови максимізації прибутку за однаковості граничного доходу і граничних витрат; закріпити знання про взаємозв’язок обсягу виробництва, доходів і витрат; закріпити практичні вміння й навички учнів із розв’язування практичних вправ і задач.

Основні поняття: граничний дохід,

граничні витрати, рівновага підприємства, умова максимізації прибутку.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

1. Згадаймо, які фактори впливають на величину прибутку підприємства.

2. Як ми можемо впливати на ціну, обсяг збуту, витрати, щоб підвищити прибутковість підприємства?

3. Як ви можете охарактеризувати стан підприємства, коли загальні витрати дорівнюють доходу? Як цю ситуацію можна зобразити графічно?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Підприємству завжди важливо знати, скільки додаткових одиниць

продукції воно здатне виготовити і продати і, головне, з якими витратами й доходами буде пов’язане виробництво і продаж додаткової одиниці продукції. Усі ці питання розв’язує граничний аналіз.

IV. Вивчення нового матеріалу

Одним зі способів максимізації прибутку є досягнення однакового рівня граничного доходу (MR) і граничних витрат (MC).

Граничний дохід – це зміна у валовому доході в результаті продажу додаткової одиниці продукції. Граничний дохід зазвичай дорівнює ціні P.

Визначення максимального прибутку шляхом порівняння граничного виторгу (MR) і граничних витрат (МС). Закон максимізації прибутку: MC = MR

Граничні витрати – це додаткові витрати на виробництво додаткової одиниці продукції. Граничні витрати є змінними витратами, оскільки постійні витрати в разі збільшення обсягів виробництва залишаються незмінними. Для конкурентної фірми граничні витрати дорівнюють ціні продукту.

Визначення максимального прибутку шляхом порівняння граничного виторгу (MR) і граничних витрат (МС). Закон максимізації прибутку: MC = MR

Максимізація граничного прибутку є різницею між граничним доходом і граничними витратами (максимально прибуткова рівновага):

Максимізація прибутку

Визначення максимального прибутку шляхом порівняння граничного виторгу (MR) і граничних витрат (МС). Закон максимізації прибутку: MC = MR

За обсягів пропозиції Q1 фірма отримає прибуток PR1 (заштрихований прямокутник). Якщо вона збільшить пропозицію до Q2, то її граничні витрати перевищуватимуть рівень ціни и сукупнии прибуток зменшиться до PR2. За будь-якого обсягу пропозиції, нижчого від Q1, навіть у разі виробництва з мінімальними середніми витратами Q3, фірма буде недоотримувати частину доходу, а її сукупний прибуток буде меншим (PR3).

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

Задача 1

Поясніть графіки, використовуючи знання з теорії граничного аналізу.

Визначення максимального прибутку шляхом порівняння граничного виторгу (MR) і граничних витрат (МС). Закон максимізації прибутку: MC = MR

Відповідь: 1 – рівноважне виробництво продукції; 2 – максимізація прибутку фірми; 3 – фірма, що діє в умовах самоокупності; 4 – фірма, яка несе збитки; 5 – мінімізації збитків фірми; 6 – припинення виробництва.

Задача 2

На ринку досконалої конкуренції встановилася ціна, що дорівнює 13 грн. Функцію загальних витрат для фірми можна описати рівнянням TC = 0,5Q2 + 8Q + 6.

Обчисліть оптимальний обсяг виробництва і максимальний дохід фірми.

Розв’язання

1) Оптимальний обсяг виробництва відповідає економічним умовам, за яких MR = MC.

Для фірми, що перебуває на ринку досконалої конкуренції,

MR = P.

MR = 13.

MC обчислимо як похідну від TC:

MC = 8 + Q; 8 + Q = 13; Q = 5.

Отже, оптимальний обсяг виробництва дорівнює 5 тис. шт.

2) За оптимального обсягу виробництва, якщо виконується умова P > ATC, фірма одержить максимальний дохід

ТС = 0,5 – 25 + 8 – 5 + 6 = 58,5;

АТС = TC/Q = 58,5/5 = 11,7.

P = 13;

ATC = 11,7;

P > ATC;

TRmax – максимальний загальний дохід;

TRmax = P – Q = 13 – 5000 = 65000 (грн.).

Відповідь: за оптимального обсягу виробництва 5 тис. шт. фірма одержить максимальний дохід у розмірі 65 тис. грн.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

Опрацювати теоретичний матеріал. Уміти графічно пояснювати умови максимізації прибутку підприємства.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Визначення максимального прибутку шляхом порівняння граничного виторгу (MR) і граничних витрат (МС). Закон максимізації прибутку: MC = MR - Плани-конспекти уроків по хімії