Визначення ступеня окиснення атомів елементів за хімічними формулами сполук

Тема 4

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 62

Тема. Визначення ступеня окиснення атомів елементів за хімічними формулами сполук

Цілі уроку: розвивати навички визначення ступеня окиснення в сполуках за формулами, а також за будовою атомів, які утворюють ці сполуки; сформувати навички складання хімічних формул за відомими ступенями окиснення атомів.

Тип уроку: засвоєння вмінь і навичок.

Форми роботи: самостійна робота, групова робота.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, картка-інструкція

з визначення ступенів окиснення.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань

1. Учні (за вибором учителя) записують на дошці домашнє завдання.

2. Визначте вид хімічного зв’язку, тип кристалічних граток і усно розрахуйте ступені окиснення атомів у сполуках:

NaF, СО2, О2, Н3Р, NO, KCl, Cl2, BF3, SО3, Р2О5.

3. Як зміниться ступінь окиснення атома Сульфуру внаслідок окиснення сульфур(ІV) оксиду до сульфур(VІ) оксиду? Запишіть рівняння хімічної реакції.

4. Віддав чи приєднав при цьому електрони атом Сульфуру?

Визначення ступеня окиснення атомів елементів за хімічними формулами сполук

III. Засвоєння

нових знань

За відомими ступенями окиснення можна складати формули складних речовин.

Яких правил слід дотримуватися під час складання формул?

1) Сума ступенів окиснення всіх атомів у молекулі дорівнює нулю.

2) Сума ступенів окиснення атомів у складних іонах дорівнює заряду іона.

Розглянемо на прикладі.

Кальцій – метал II групи головної підгрупи, отже, ступінь окиснення дорівнює +2.

Оксиген – неметал VI групи головної підгрупи, ступінь окиснення -2.

Формула сполуки – Са+2O-2, +2 – 2 = 0, отже, індекси дорівнюють 1.

Для алюміній оксиду: Аl2+3O3-2, +3 – 2 – 2 – 3 = 0.

Для складання формул солей необхідно враховувати заряд іонів кислотних залишків. Розглядаємо на прикладі: Na2SO4, Са3(РO4)2.

IV. Самостійна робота за варіантами

З метою виявлення рівня засвоєння теми учні самостійно виконують завдання і здають на перевірку вчителю.

Завдання 1. Укажіть тип хімічного зв’язку в сполуках, відповідь підтвердьте електронною формулою.

Варіант I: K2S, N2, SiO2.

Варіант II: NH3, Н2, NaCl.

Варіант III: CaO, Cl2, SO2.

Варіант IV: MgCl2, Br2, SO3.

Завдання 2. Визначте ступені окиснення атомів хімічних елементів за формулами.

Варіант I: Na2O, CuO, H2S, Н3РO4.

Варіант II: MgS, NH3, Fe2O3, HNO3.

Варіант ІII: Al2O3, H3P, SO2, KOH.

Варіант IV: Cl2O7, H2O, NO2, H2CO3.

Завдання 3. Укажіть, яку кількість електронів віддає або приєднує атом за схемою.

Варіант І

A) Fe0 Визначення ступеня окиснення атомів елементів за хімічними формулами сполук Fe+3

Б) N0 Визначення ступеня окиснення атомів елементів за хімічними формулами сполук N-3

Варіант II

A) S0 Визначення ступеня окиснення атомів елементів за хімічними формулами сполук S+4

Б) О0 Визначення ступеня окиснення атомів елементів за хімічними формулами сполук О-2

Варіант III

A) Mg0 Визначення ступеня окиснення атомів елементів за хімічними формулами сполук Mg+2

Б) S0 Визначення ступеня окиснення атомів елементів за хімічними формулами сполук S-2

Варіант IV

А) Аl0 Визначення ступеня окиснення атомів елементів за хімічними формулами сполук Аl+3

Б) F0 Визначення ступеня окиснення атомів елементів за хімічними формулами сполук F-

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, виконати вправи до нього.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Визначення ступеня окиснення атомів елементів за хімічними формулами сполук - Плани-конспекти уроків по хімії