Визначення відстаней на місцевості, плані та карті

РОЗДІЛ 2 ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ

Тема 1. Способи зображення Землі

§ 14. Визначення відстаней на місцевості, плані та карті

Пригадайте

Чим користуються у побуті й на уроках математики для вимірювання довжини?

Яка відстань від вашого будинку до школи?

Способи вимірювання відстаней на місцевості. Способів вимірювання відстаней на місцевості дуже багато. Наприклад, можна скористатися крокоміром, а за його відсутності – просто полічити кроки. Розрахувати довжину кроку можна за формулою: к = з/4 + 37, де з – ваш зріст у сантиметрах,

37 – постійне число.

Пройдений шлях можна також визначити за затраченим часом. Так, за годину людина в середньому проходить 5-6 км без вантажу і 4,5-5 км з вантажем.

Відстань визначають також за ступенем видимості навколишніх предметів. Так, відомо, що обриси людини можна побачити на відстані 400 м, черепицю на даху, листки дерев, деталі одягу людини – на відстані 250-300 м, а риси обличчя людини та її руки – на відстані 100 м. Окреме дерево можна побачити на відстані 2 км. Точність окомірного визначення відстаней залежить від самої відстані – чим вона більша, тим меншою є точність виміру – та від прозорості

повітря. Наприклад, коли на дворі туман чи імла, визначити відстань до якогось предмета майже неможливо. Визначення відстаней на плані та карті. Кожну людину, що вирушає в дорогу, цікавить відстань до кінцевого пункту мандрівки. Міряти кроками великі відстані незручно. Краще скористатися планом місцевості чи картою. При цьому слід визначити масштаб карти і виміряти відстань між потрібними точками лінійкою. Якщо шлях непрямий, наприклад уздовж звивистої річки, його вимірюють на карті ниткою, циркулем (мал. 36) або спеціальним приладом – курвіметром (мал. 37). Потім масштаб плану чи карти слід помножити на виміряну відстань.

Визначення відстаней на місцевості, плані та карті

Мал. 36 Вимірювання відстаней за допомогою циркуля

Визначення відстаней на місцевості, плані та карті

Мал. 37. Курвіметр (а); вимірювання відстані за допомогою курвіметра (б)

На картах доріг, призначених для водіїв, відстані між основними пунктами позначають певним числом, що дуже допомагає в дорозі.

Погляд у минуле

Як різні народи вимірювали відстані. У різних народів були свої способи вимірювання відстаней. Так, єгиптяни у VIII ст. до н. е. вважали одиницею відстані крок верблюда. Підраховувати кроки тварин було незручно, до того ж люди в той час не вміли писати, тому відстань відмічали за допомогою зав’язаних вузликів. Араби вважали еталоном довжини волосину з морди віслюка. Під час побудови єгипетських пірамід за одиницю виміру довжини правив лікоть (відстань від ліктя до середнього пальця руки). В Англії XII ст. єдиною мірою довжини була довжина королівської руки до ліктя. У Росії в XVII ст. основною одиницею довжини був аршин (71,12 см) – довжина всієї руки або кроку людини.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 (продовження)

Визначення масштабів планів і карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням

Виконуючи завдання, користуйтеся картами атласу.

1. Визначте масштаби карти півкуль і карти України, порівняйте їх і зробіть висновок про те, яка карта має детальніше зображення місцевості.

2. За картою України назвіть кілька міст, розташованих західніше, східніше, північніше та південніше Києва. Визначте відстані до цих міст, користуючись масштабом.

3. Визначте напрямок своєї мандрівки, якщо ви спускатиметеся Дніпром від Києва до Чорного моря. Яка довжина шляху такої подорожі?

ПІДСУМКИ

– Способи вимірювання відстаней на місцевості, плані та карті різні.

– На місцевості відстані можна вимірювати кроками, за затраченим часом та ступенем видимості предметів.

– На плані та карті відстані вимірюють за допомогою масштабу.

Запитання і завдання для самоперевірки

За допомогою будь-якого із запропонованих способів виміряйте відстань від свого будинку до сусіднього, до найближчого магазину та школи.

Як вимірюють відстані за допомогою плану і карти? Поясніть це на прикладі.

Які є способи вимірювання відстаней у різних народів?

Як можна виміряти відстань без інструментів?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Визначення відстаней на місцевості, плані та карті - Географія