Властивості множення раціональних чисел

Урок № 8 3

Тема. Властивості множення раціональних чисел

Мета: повторити відомі учням властивості множення натуральних та дробових чисел, поширити їх на множення раціональних чисел і вдосконалити вміння виконувати множення раціональних чисел (використовуючи переставну, сполучну та властивості 0 та 1 при множенні)

Тип уроку: систематизація та узагальнення знань, умінь, навичок

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

Математичний диктант 1 [2]

1. Знайдіть добуток 2 на -3 [-7 на -5].

2. Помножте -3 на (-1,7) [-0,3 на 1,7].

3. Розв’яжіть

рівняння Властивості множення раціональних чисел Властивості множення раціональних чисел.

4. Обчисліть значення виразу -0,4 – Властивості множення раціональних чисел Властивості множення раціональних чисел.

II. Актуалізація опорних знань

Усні вправи

1. Обчисліть значення виразів: 0,3 – 5; 4 – 0,5; 50 – 0,02; 2,9 – 10; 31 – 0,01.

2. Обчисліть значення виразів найзручнішим способом: а) 25 – 32 – 0,4; б) 0,5 – 28 – 0,2; в) Властивості множення раціональних чисел– 3,75 – Властивості множення раціональних чисел; г) 3,45 – 0,28 – 0 – 2,49

3. Спростіть вирази а) 2х – 3,5; б) Властивості множення раціональних чиселХ – 4; в) 0,3х – 0,4у

4. Які числа треба підставити замість *, щоб рівності стали правильними:

а) 3,75 – * = 3,75; б) Властивості множення раціональних чисел– * = 1; в) 2Властивості множення раціональних чисел– * = 0; г) * – 0 = 0.

III. Узагальнення знань

@ Єдине, що повинні засвоїти учнів на цьому уроці – це реалізація принципу загальності та послідовності у викладенні навчального матеріалу, а саме

1) властивості множення, що були вивчені у 5 класі, “працюють” не тільки в натуральних числах, а й з будь-якими раціональними числами,

2) вивчивши алгоритми виконання будь-якої арифметичної дії, ми неодмінно повинні знайти відповідь на запитання “А чи не можна цю дію за даним алгоритмом виконати більш зручним способом?”

Тому на цьому етапі уроку нам треба ще раз наголосити на тому, що всі властивості (обов’язково проговорити і записати відповідні рівності) множення ми можемо використовувати і в роботі з раціональними числами. Але є ще один момент – знак добутку кількох раціональних чисел, на який треба додатково звернути увагу.

Результатом обговорення теоретичних питань уроку можуть бути такі записи, виконані на дошці та в зошитах учнів.

Конспект 32

Властивості множення раціональних чисел

1. Нехай а – раціональне число. Тоді

А – 0 = 0 – а = 0; 1 – а = а – 1 = а; -1 – а = а – (-1) = – а.

2. Якщо а, b, с – раціональні числа, то: a) ab = bа; б) (ab) – с = a – (bc).

3. Знак добутку кількох раціональних чисел, відмінних від 0, залежить тільки від кількості від’ємних множників:

А) якщо їх парне число, то знак добутку “+”;

Б) якщо їх непарне число, то знак добутку “-“.

4. Якщо змінити знак одного з множників, добуток зміниться на протилежний

Приклади

1) -3 – 0 = 0; -2 – 1 = -2;

-2 – (-1) = 2.

2) -0,25 – (-0,3) – 0,4 = (-0,25 – 0,4) – (-0,3) = -0,1 – (-0,3) = +0,03.

3) Визначте знак добутку:

-1 – (-2) – (-3) – (+5) – (-7,5) < 0, бо від'ємних множників 3 - непарне число.

4. Якщо аb > 0, то – ab < 0

IV. Вдосконалення вмінь

Усні вправи

1. Знайдіть знак добутку: а) (-2)-(-7)-5-(-9); б) (+9)-(-2)-3-(-8)-(-7)-(-1).

2. Додатним чи від’ємним буде добуток:

А) трьох від’ємних чисел;

Б) трьох чисел, з яких два від’ємні, а одне додатне;

В) трьох чисел, з яких одне від’ємне, два додатні;

Г) чотирьох від’ємних чисел?

3. Виконайте множення:

А) -3 – 0; б) (-19) – 1; в) 0,25 – (-3) – (-4)

0 – 13 1 – (-27) -1,25 – (-3) – (-8)

-5 – (-17) – 0; +15 – (-1) Властивості множення раціональних чисел.

-1 – (-2);

Письмові вправи

1. Обчисліть:

1) а) – 0,25 – (- 7) – 8; б) 4 – 0,01 – (- 1,5); в) 7 – 2,5 – (- 16); г) 0,45 – 11 -(-8); д) 3 – (-6,5) – (-4); є) -0,125 – 13 – (-8).

2) а) Властивості множення раціональних чисел-(-5)-1Властивості множення раціональних чисел; б) Властивості множення раціональних чисел-8-3Властивості множення раціональних чисел; в) Властивості множення раціональних чисел-(-4)- Властивості множення раціональних чисел; г) -12-Властивості множення раціональних чиселВластивості множення раціональних чисел; д) Властивості множення раціональних чиселВластивості множення раціональних чисел-14; є) -4-Властивості множення раціональних чиселВластивості множення раціональних чисел.

3) а) – 125 – 1,5 – (- 8) – 6;

Б) – 4 – (- 0,4) – 79 – (- 5) – (- 25);

В) – 5 – (- 2,5) – (- 1,25) – (- 64);

Г) – 0,5 – (- 625) – 20 – (- 1,6).

@ Звертаємо увагу на те, що спочатку визначаємо знак добутку,

А потім виконуємо множення модулів у “зручному” порядку.

2. * Перемножимо всі цілі числа від -1 до -5 включно. Чи буде добуток більший від 100?

3. Обчисліть значення виразу найраціональнішим способом:

А) -5Властивості множення раціональних чисел-(2,5+(-2,5))-5;

Б) -2,87-3,5-Властивості множення раціональних чиселВластивості множення раціональних чисел.

4. Розв’яжіть рівняння: а) -3,2х = 0;

Б) -3,2Властивості множення раціональних чисел= 0;

В) (х – 3) Властивості множення раціональних чисел= 0;

Г) х(х – 0,5) = 0;

Д) х(х – 0,3)(х+ 0,5)- Властивості множення раціональних чисел= 0.

V. Підсумок уроку

Заповніть пропуски так, щоб рівності стали правильними:

Ab = …; (ab)c = …; a -…= a; a – … = – a; a -…= 0; …1 – …2 – …3 = -6; …1 – … 2 – … 3 = 6.

VI. Домашнє завдання

1. Обчисліть: а) 25 – (-7,02) – 4; б) -8 – 4,8 – (-2,5); в) 0 ,75 – 3,3 – (-40); г) 0,9 – (-8) – 15 – (-5); д) 6 – (-4,5) – (-4) – 25; є) -1,125 – 3 – (-8) – 11;

Ж) 21 – Властивості множення раціональних чиселВластивості множення раціональних чисел; з) –Властивості множення раціональних чиселВластивості множення раціональних чисел – 45; и) –Властивості множення раціональних чиселВластивості множення раціональних чисел – (-54).

2. Перший насос наповнює басейн за 20 хв, а другий – за 30 хв. За який час наповнять басейн насоси, працюючи разом?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Властивості множення раціональних чисел - Плани-конспекти уроків по математиці