Властивості спиртів – Спирти

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

3. Спирти, феноли й етери

Властивості спиртів

Молекули спиртів містять, як мінімум, одну гідроксогрупу, яка визначає найважливіші властивості спиртів.

Запам’ятайте: групу, що визначає властивості органічної сполуки, називають функціональною групою.

Функціональна гідроксогрупа спиртів визначає їхні фізичні властивості, оскільки вона викликає утворення водневих місткових зв’язків, таких як зв’язки між молекулами води.

Властивості спиртів   Спирти

Найважливіші фізичні властивості спиртів

– Спирти порівняно з відповідними алканами мають високу температуру кипіння.

– Спирти з коротким карбоновим ланцюгом і спирти з кількома гідроксильними групами в молекулі на відміну від відповідних алканів розчинні у воді.

– Спирти з кількома гідроксильними групами в молекулі (багатоатомні спирти) на смак солодкуваті – етиленгліколь, гліцерол.

Запам’ятайте: чим довший карбоновий ланцюг, тим неполярніша молекула, тим нижча розчинність у воді. Чим більше гідроксильних груп у молекулі, тим краща розчинність у воді.

Увага: гідроксильну групу не варто плутати з неорганічним гідроксид-іоном ОН-.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Властивості спиртів – Спирти - Довідник з хімії