ВЛАСТИВОСТІ СТЕПЕНЯ З НАТУРАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ

Цілі:

– навчальна: удосконалити вміння застосовувати властивості степенів до розв’язування задач;

– розвивальна: формувати вміння міркувати за аналогією; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять;

– виховна: виховувати об’єктивність та чесність під час оцінювання власних знань, старанність, наполегливість у досягненні мети;

Тип уроку : удосконалення вмінь і навичок.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

ІІ.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Виконання тестових завдань

Варіант 1

1) Подайте у вигляді степеня добуток 57 – 54.

А) 1011; Б) 2511; В) 528; Г) 511.

2) Піднесіть до степеня вираз (3ab)3.

А) 9ab3; Б) 27ab3; В) 3a3b3; Г) 27a3b3.

3) Виконайте піднесення до степеня (х2)6.

А) х8; Б) х12; В) х4; Г) х64.

4) Спростіть вираз: (a2 – a) : (а3 – a)2.

А) 1; Б) a2; В) a; Г) a3.

Варіант 2

1) Подайте у вигляді степеня добуток 64 – 63.

А) 127; Б) 67; В) 612; Г) 3612.

2) Піднесіть до степеня вираз (2ab)4.

А)

16ab4; Б) 8a4b4; В) 8ab4; Г) 16a4b4.

3) Виконайте піднесення до степеня (у3)2.

А) у5; Б) у9; В) у6; Г) у.

4) Спростіть вираз: (b – b2)3 : (b – b3)2.

А) b; Б) 1; В) b2; Г) b4.

Відповіді

Варіант 1

1 – Г, 2 – Г, 3 – Б, 4 – В

Варіант 2

1 – Б, 2 – Г, 3 – В, 4 – А

ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Робота за підручником

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Додаткові завдання

1) Замініть зірочку таким виразом, щоб здобута рівність була правильною:

ВЛАСТИВОСТІ СТЕПЕНЯ З НАТУРАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ

2) Знайдіть значення виразу ВЛАСТИВОСТІ СТЕПЕНЯ З НАТУРАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ якщо x = -1/4.

ІV. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою

Варіант 1

Варіант 2

1) Подайте у вигляді степеня добуток:

А) 42 – 43; б) a – a5

А) 34 – 32; б) a4 – a

2) Подайте у вигляді степеня частку:

А) 214 : 22; б) a6 : a

А) 215: 23; б) a5 : a

3) Виконайте піднесення до степеня:

А) (x5)2; б) (-a2)3

А) (у2)5; б) (-a3)2

4) Піднесіть до степеня добуток:

А) (1/4ab)2; б) (-2a)3

А) (1/2ab)3; б) (-3a)2

5) Знайдіть значення виразу:

А) 37 – (32) : 310; б) 94/35

А) 28 – (23)2 : 212; б) 162/25

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Додаткове завдання. Перевірте, чи правильно виконані завдання на перетворення виразів зі степенями. Якщо припущено помилок, виправте їх.

ВЛАСТИВОСТІ СТЕПЕНЯ З НАТУРАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ВЛАСТИВОСТІ СТЕПЕНЯ З НАТУРАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ - Плани-конспекти уроків по математиці